MIJMERINGEN

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

091223mijmeringHet is wat als er in Nederland een vlokje uit de lucht komt. Dan ligt Nederland letterlijk plat.

Wil je met de fiets of te voet, dan lig je zo op je snufferd; ga je met de auto dan sta je in een eindeloze file; de bus wil niet komen en de NS geeft een negatief reisadvies. Dan ben je het beste af als je een thuiswerkplek hebt. Dan kun je in ieder geval aan de slag. De tolerantie voor dit ongemak is er de eerste dag van dit natuurgeweld nog wel, maar als na twee, drie dagen er nog geen verbetering is opgetreden, dan komen er de verwijten en de klachten. De dienstverleners in het openbaar vervoer krijgen de eerste klappen en die gaan vervolgens weer zitten wijzen naar de politiek. De politiek wil uiteraard weer in een spoeddebat vragen gaan stellen, maar gelukkig: het is kerstreces en ook de parlementariërs zijn ingesneeuwd.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

091115MijmeringIn deze column wil ik weer eens aandacht vestigen op het centrumplan van ons dorp. Menig maal heb ik me al kritisch uitgelaten over deze plannen. Net zoals je van een lelijke eendje ook geen zwaan kan maken, zal Dongen ook met een nieuw centrum niet echt veel aantrekkelijker worden. De gemeente tracht nu Dongen op de kaart van de toerist te zetten door onze unieke onderscheidende kwaliteiten in een goed daglicht te stellen, maar tel je deze kwaliteiten op, dan blijken dat er toch maar erg weinig te zijn. Oké, Dongen heeft een aardige geschiedenis, vooral als leerindustriedorp, maar echt verheffend is deze niet geweest. Veel armoe, grote ongelijkheid en vooral stank, veel stank teisterden ons dorp. En van dit laatste dachten we vanaf te zijn door alle leerinitiatieven buiten de bebouwde kom te plaatsen, maar door de onhandige ligging van ons industrieterrein worden we nog steeds regelmatig verblijd met de misselijkmakende stank van ons verleden. Daarmee trek je de hordes toeristen niet aan. Er is de laatste jaren gelukkig wel gewerkt aan betere horeca, maar de aantrekkingskracht van ons dorp blijft toch beperkt. Ik heb geen idee voor wie zijn plezier, maar de gemeente heeft een aantal jaren geleden het plan opgevat het centrum op de schop te doen. Aanvankelijk begon wethouder Velthoven heel voorzichtig met dit plan, om geluiden uit de gemeenschap op te pikken om de kaders van dit plan vorm te geven. Moet het winkelen, recreëren of wonen worden? Dat waren zowat de vragen die gesteld werden.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

091023MijmeringIk heb er al eens een mijmering aan gewijd, maar nu is het toch noodzakelijk hier weer iets over te roepen. Ik vraag me af welke idioot bedacht heeft dat niemand in overheidsland of omgeving meer mag verdienen dan onze JP. Alsof minister-president het zwaarste en moeilijkste beroep van Nederland is. Ja, de man heeft een grote verantwoordelijkheid, maar wordt wel aan alle kanten gecontroleerd, geadviseerd en bovendien financieel geholpen, Want met zijn salaris heeft hij alleen privékosten te betalen, terwijl de meeste andere burgers veel minder kunnen declareren en uiteindelijk veel zwaardere lasten hebben.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

091018MijmeringZolang als ik weet int Buma muziekrechten. Dit doen ze om uitgevers van muziek inkomsten te garanderen van verkochte of ten gehore gebrachte muziek. Muziek in de zin van uitvoeringen, bladmuziek en kopieën. Aanvankelijk was dat niet zo’n ingewikkelde business. Tot in de jaren zestig waren er nog nauwelijks kopieerapparaten, waardoor bladmuziek of moest worden overgeschreven, of toch maar moest worden gekocht, vanwege het vele werk. Voerde een koor of orkest een werk uit, dan konden controleurs van de Buma bij deze uitvoering checken of de partituren gekocht of gekopieerd waren. Maar ook toen werd er al gesjoemeld.

Een tweede taak is het controleren van de verspreiding van muziek via muziekdragers. Er zijn diverse mogelijkheden: je kunt de muziek naar een ander apparaat kopiëren of je kunt het ten gehore brengen in de openbare ruimte, via radio, tv en inmiddels ook telefoon en internet.

undefined

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

090916In Dongen is commotie over een vierhonderdtal duiven. De duiven woonden in de St. Josephkerk en nu dit kerkgebouw is gesloopt zijn de duiven een plaag voor de buurt. De beestjes moeten op andere plekken op zoek naar voedsel en als ze dat hebben gevonden en verorberd gebeurt het onvermijdelijke. Dan moet het er ook weer uit en zit alles onder de duivenstront. Tot voor kort was de St. Josephkerk de huisvesting en toilet van deze beestjes. Omdat de gemeente tal van klachten krijgt van de buren van deze ontheemde vogels heeft men het plan opgevat de duiven in de soep te laten verdwijnen. De geringde exemplaren worden teruggebracht naar hun baasjes en de overige duiven gaan naar de poelier.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

090704MijmeringDe SP heeft in de Dongense raad gevraagd om de bonnetjes van zijn bestuurders. In het kader van openheid van het bestuur heeft RTLNieuws bij alle gemeentes deze opgave gevraagd en gepubliceerd. Aangezien Dongen niet tot de dertig gemeentes behoort die de declaraties hebben doorgegeven, was dit aanleiding om de plaatselijke pers maar weer eens te bestoken met het bericht dat de gemeente dit niet had gedaan. Kortom: Dongen werkt niet mee aan openheid van zaken. Alsof de Dongense ambtenaar bij zo’n actie direct alles uit zijn handen moet laten vallen. Bovendien een prachtige actie van de SP voor transparantie in bestuur, mooie reclame als er misstanden blijken, maar wat schieten we ermee op Hebben we in de politiek niets beter te doen dan een hetze te creëren tegen bestuurders?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

090607MijmeringEr zijn voor- en tegenstanders van Europa en er zijn draaikonten. De draaikonten hebben deze week een pak voor de billen gekregen. Geen duidelijk beleid: geen stem. Dus eigenlijk alleen winst voor PVV, D66 en Groen Links. Het is de vraag waarom Wilders‘ PVV meedoet aan deze verkiezingen? In zijn uitgangspunten zegt hij op zijn website dat hij tegen het Europees parlement is, maar is toch blij dat hij een aantal zetels gekregen heeft. Maar misschien is hij niet blij met de zetels maar uitsluitend met de overwinning.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

090601MijmeringToen de Benelux, de kolen- en staalunie en later de EEG werden opgericht was Nederland altijd een groot voorstander van internationale samenwerking. Dat was ook wel logisch. Nederland ligt aan de rand van Europa; een handelslandje met een grote logistieke betekenis. Begrijpelijk dat samenwerken dan veel kan brengen. Onze burgers waren dan ook in die jaren erg enthousiast over deze samenwerking. Maar de EEG werd EU en het aantal landen dat opgenomen werd in de gemeenschap steeg snel. Van 6 naar 9, naar 15 en inmiddels 27. De aanvankelijke voordelen om te kunnen handelen zijn er nog steeds, daar hoor je het electoraat niet over. Wel toen we onze munt gingen verliezen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

090503MijmeringHet is nu een paar dagen na Koninginnedag 2009. Een Koninginnedag die begon zoals elke andere, met als extra een prachtige blauwe hemel. Vanwege de honderdjarige geboortedag van Juliana was ervoor gekozen om een defilé af te nemen, zoals Juliana dat altijd deed tijdens haar koningsbewind. Niet in Soestdijk of Den Haag, maar in Apeldoorn, waar het vorstenhuis de beschikking heeft over paleis het Loo. Voorafgaande aan dit defilé zou de koningin met haar uitgebreide familie de koninginnedagactiviteiten in Apeldoorn bezoeken. En zo geschiedde. Een tot in de puntjes verzorgde reeks aan activiteiten werd de koningin en haar gevolg voorgeschoteld. Na afloop vertrok het gezelschap in een open bus via de Loolaan naar paleis het Loo, een stoet van historische voertuigen tegemoet rijdend.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

090413mijmeringHet is al minimaal tien jaar geleden dat er in Dongen voor de eerste keer sprake was om één welzijnskoepel te formeren. Ook toen waren de toenmalige St. Open Huis – nu Stichting Richting – en SWOD, de ouderenwelzijnskoepel, de belangrijkste partijen. In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd. Vooral St. Richting heeft zich verder geprofessionaliseerd en besturen nu op afstand de belangrijkste welzijnsorganisatie. Een aantal ondernemers en goed geschoolde bestuursleden leiden de stichting als een bedrijf, met dank aan de broeders van Dongen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

090315mijmeringGraag gaan mijn vrouw en ik naar popconcerten en –festivals. In het verleden moest je dan voor dag en dauw, vaak ’s morgens om vier uur al, naar de VVV in Oosterhout. Dat was de dichtstbijzijnde plaats waar je kaartjes kon kopen. Met lotgenoten lag je dan vaak met dekens of slaapzakken voor de deur. Er waren soms dranghekken geplaatst en als die er niet waren, wierp zich wel iemand op als regelaar om ervoor te zorgen dat het principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt, van toepassing bleef. In het algemeen genomen voltrok zo’n gebeuren zeer gebroederlijk en het had ook wel iets romantisch. Maar kaartjes krijgen lukte niet altijd. Behalve als er een tweede concert werd aangekondigd. Dan kreeg je ook direct plaatsen toegewezen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

090331mijmeringTrots kondigt wethouder Stoop de komst van een grote rotonde op de kruising van de Westerlaan en Middellaan aan. Met dit verkeerstechnische huzarenstuk – het wordt een turborotonde- zal de doorstroming op deze wegen aanmerkelijk worden verbeterd. Hallelujah! Nu is het een ramp. De verkeerslichten werken niet effectief en op bepaalde spitstijden staan er rijen van honderden meters. Ook de interactieve weg naar Oosterhout helpt niet. Het blokrijden dat daar met een stoplicht wordt geregeld zorgt ook voor lange rijen. Toch begrijp ik het niet helemaal. Inderdaad de kruising is een drama en er moet een oplossing komen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

090224mijmeringVan de week weer twee berichten over een overname van een Nederlands nutsbedrijf door een buitenlandse onderneming. De globalisten vertellen ons dat dit goed is. Onze markt is te klein en daardoor zouden we verdrinken in het geweld van de grote aanbieders. Ik ben zeker geen nationalist, maar ik ben wel erg wantrouwig voor wat betreft deze zaken. Waarom neemt een Zweeds bedrijf – een land met drie keer minder inwoners – onze Nuon over? Waarom niet andersom? En de optimisten zeggen dan: ja, dat is goed want dat bedrijf is deels nog in staatshanden. Gooien wij alles in de private uitverkoop omdat dat Europees gezien goed is; worden we ingelijfd door een staatsbedrijf. Dus we zijn gerustgesteld dat wij moeten privatiseren en daardoor onze handel in handen leggen van een publiek bedrijf buiten onze invloedsfeer. Klinkt hypocriet.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

090215mijmeringEen paar weken geleden begon onze landelijke grootgrutter met een nieuwe actie:voetbalplaatjes. Ik begin al behoorlijk op leeftijd te komen en ik dacht direct: wat een ouderwetse actie. Zo ken ik ze nog uit de jaren zestig. Destijds spaarden wij sigarenbandjes, voorkanten van luciferdoosjes, speldjes en ook wel andere plaatjes. Daar waren ook voetbalplaatjes bij. De grootgrutter biedt naast de plaatjes een plakboek. Ook zoiets dat ik ken uit de jaren zestig. Ik kan me herinneren –ook bij Albert- plaatjes te hebben gespaard van The Thunderbirds, die we ook konden inplakken.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

090208mijmeringDe wereld verhardt. Het gevolg is dat we hoe langer hoe meer in aanraking komen met agressie en geweld. Veel mensen zijn daarvan het slachtoffer. Algemeen vindt een slachtoffer dat voor zijn positie te weinig aandacht is. Je loopt op straat en wil je fiets gaan pakken. Staan er een aantal opgeschoten jongelui omheen die niet uit de weg gaan en beginnen te schelden. Nog enigszins overmoedig probeer je het vocale geweld wat te negeren, maar als je iets te dicht bij komt haalt zo’n jongen uit en slaat je op je gezicht. Je zakt in elkaar en de omstanders schoppen je vervolgens, zodat je met pijn en verwondingen achter blijft. Je deed niets, je hebt niets uitgelokt; toch lig je in elkaar geslagen op straat. De daders zijn er vandoor. Met een beetje geluk is het hele tafereel opgenomen met een bewakingsvideocamera en worden de daders gepakt. Jij als slachtoffer komt dit vaak niet eens te weten en moet verder met dit leed dat jou is aangedaan. Vaak word je door de omgeving hierin niet eens serieus genomen, omdat je waarschijnlijk wel aanleiding hebt gegeven tot geweld; want mensen gaan toch niet gewoon andere mensen slaan?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

090118mijmeringAls je veertig jaar geleden Dongen in verband zou brengen met toerisme, dan zou ieder schamper de schouders ophalen. Hoezo toerisme? In die tijd had Dongen niet veel te bieden. Open luchtzwembad de Vennen en de Duiventoren. En de Duiventoren lag maar voor een klein deel op Dongens grondgebied. Verder was het niet veel. Een stinkende rivier die Dongen doorsneed. Verder een rommelig dorp met veel fabrieken in het midden en hier een daar een aardige straat, waarmee vooral het grote verschil tussen arm en rijk zichtbaar was. De fabrieken zijn uit het dorp verdwenen. Persoonlijk vind ik het jammer dat deze gebouwen zijn gesloopt,

COLUMNS
 
Sinds 1 januari 2000 maak ik columns onder de naam 'mijmeringen'. Mijn columns gaan over wat in mij opkomt of wat me bezighoudt. De mijmeringen werden tot 2007 voorgelezen op Radio 0162, de Dongense radio. Van 2007-2010 kon je de mijmeringen horen via Omroep Dongen, de podcastopvolger van Radio 0162. Sinds 2010 publiceerde ik de columns ook bij DongenHomespot. In april 2016 besloot ik ook het inspreken van de mijmeringen te filmen. In 2022 ben ik overgestapt naar Dongen.Nieuws, vanwege het beëindigen van DongenHomespot. Ik heb besloten om de columns niet meer te filmen en ben weer teruggegaan naar de podcast. 
 
Rinus Krijnen

Facebook

youtube

twitter

Instagram


....And then one day you find ten years have got behind you.

No one told you when to run, you missed the starting gun (Pink Floyd