MIJMERINGEN

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

101224MijmeringDe crisis houdt aan en is helaas nog maar net begonnen. Sommige mensen denken dat we het ergste hebben gehad, omdat er toch nog veel mensen aan het werk blijven, maar ik vrees dat ze zich vergissen. Een aantal aanwijzingen dat het echt slecht gaat tekenen zich duidelijk af. Om te beginnen zit de huizenmarkt op slot. Met een normaal salaris kun je geen huis meer kopen en iedereen die wil verhuizen gaat pas echt zoeken als het oude huis is verkocht. Dat vertraagt het economisch verkeer flink: geld moet rollen. Je ziet wel dat daardoor de huizenprijzen dalen. Dat lijkt leuk, maar als je een aflossingsvrije tophypotheek hebt, kan de hypotheek hoger uitvallen dan de vrije verkoopwaarde van het huis. En zeker als er dan een woekerpolis is afgesloten om ooit te kunnen aflossen, dan loop je gerede kans dat je bij verkoop een restschuld overhoudt en de hypotheekbank moeilijk gaat doen. Ook al is de rente niet erg hoog: de banken zijn zeer voorzichtig met financieren; bang dat ze zijn dat ze huizen gedwongen moeten verkopen, ver onder de verkoopprijs. Zware tijden voor onze economie.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

101218MijmeringHet is een prachtig gezicht, maar eveneens lastig. Alle plannen moeten worden omgegooid en als je een ver bezoek wil afleggen zeg je het af, of stel je het uit. Aan de andere kant geeft dat jou zelf weer de gelegenheid om even tot rust te komen; geen verplichte nummers, gewoon lekker thuis blijven. Wel nog even de stoep een beetje schoonmaken. Niet dat het nu zo druk is in de straat, maar ik vind het toch mijn burgerplicht om mensen voor ons huis niet te laten glibberen en glijden.

Je merkt dat onze maatschappij niet is ingesteld op extreem weer. Traditioneel beginnen we dan te schelden op de NS, omdat de treinen niet of niet op tijd vertrekken. Ook Rijkswaterstaat krabt achter de oren, aangezien ze te weinig zout hebben ingekocht en als ze het strooien, is er te weinig verkeer om het effectief te laten werken.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

101211MijmeringNet voor kerst besluiten twee van de drie vakbonden die actief zijn in de postwereld dat er wordt gestaakt. Precies dus op een moment dat vele Nederlanders juist nog wel van de dienstverlening van het postbedrijf gebruik maken. Een leuk kaartje spreekt toch meer aan dan een e-card. Want, waar ga je zo’n e-card ophangen? Nu hangen er vaak slierten met kleurrijke, saaie, vrolijke en sfeervolle kerstkaarten in de woning in de buurt van de kerstboom ter illustratie van het uitgebreide sociale netwerk van de geadresseerde. Als de postbodes dus niet komen gaat dat effect verloren.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

101204MijmeringIn mijn vorige column heb ik een pleidooi gehouden om geld in natura af te schaffen en alleen nog digitaal te betalen om overvallen te voorkomen. Maar dat zou een oplossing op lange termijn kunnen zijn, maar daar heeft de winkelier in Dongen nu niets aan. Als ik nu middenstander zou zijn in Dongen, zou ik dus elke klant vragen om te pinnen in plaats van contant af te rekenen. Daarmee voorkom je wellicht geen overval, maar de buit is in ieder geval niet interessant meer, waardoor de overvaller mogelijk zijn werkterrein gaat verleggen. Helaas vrees ik dat dan zwakkeren uit de samenleving het slachtoffer gaan worden: winkelende oude dametjes met alleen contanten op zak –ja ze bestaan nog- en overvallen aan de deur van woningen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

101128MijmeringOns toch door de bank genomen vredige dorp wordt de laatste weken opgeschrikt door een golf van overvallen of pogingen daartoe. En dat juist in het jaar dat de overheid heeft besloten om de politie terug te trekken uit ons dorp. Niet dat het enig verschil uitmaakt, want de administratieve verwerking van een overtreding of misdaad is zodanig complex geworden, dat de agent niet meer aan het boeven vangen toe komt. En die complexiteit is er ingebracht om te voorkomen dat als agent-met-de-pet vanuit zijn gevoel een overtreding of misdaad beschrijft, de crimineel bij de rechter vrijuit gaat, omdat de goedbedoelende agent gegarandeerd vormfouten heeft gemaakt. In onze huidige rechtsstaat zou de opleiding van een politieagent daarom juridisch en secretarieel moeten zijn. Hij moet helder en zogenaamd SMART kunnen formuleren en een typevaardigheid hebben van een secretaresse.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

101121MijmeringMet het afblazen van het multifunctioneel centrum, dat gezien werd als de heilige graal voor de oplossing van de culturele accommodaties, is de discussie rondom de gebouwen weer volop losgebarsten. De belangrijkste drijfveer voor deze discussie is het tekort van de gemeente. Er zijn veel accommodaties in Dongen, er zijn ook veel gebruikers. Met het MFC in het verschiet was de aandacht voor het huidige gebruik en de toestand van de cultuurgebouwen een ondergeschoven kindje. Met het vooruitzicht van verkoop, werd het onderhoud van de panden op een laag pitje gezet. Het gevolg was dat de toekomstige potentiële kopers naast de aankoopprijs ook gelijk een forse verbouwing zouden moeten uitvoeren om de gebouwen bruikbaar en exploitabel te krijgen. In een economisch moeilijke tijd kun je jezelf wel voorstellen dat kopers dan niet staan te dringen. In tegenstelling tot het toenmalige college, die dacht dat ze met de opbrengst van deze gebouwen een deel van het tekort op de nieuwbouw wel konden aanvullen met een riante opbrengst. Het bleek allemaal illusie. Maar ook naar de bezetting en het gebruik werd al jaren niet meer omgekeken. Het was toch allemaal maar tijdelijk en als alles zou zijn doorgegaan dan zou in het voorjaar 2012 het nieuwe MFC haar deuren openen. Zover kwam het dus niet. De gemeente liet onlangs een bureau onderzoeken hoe het met de huidige accommodaties qua bezetting en toestand zit en liet ze ook een aantal aanbevelingen doen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

101106Mijmering“De gemeente zet zich samen met de inwoners van Dongen in om het door hen gewenste klimaat op een financieel verantwoorde wijze te creëren en in stand te houden, zodat Dongen een gemeente is waar het prettig wonen, werken en leven is en waar maatschappelijke participatie voor iedereen zoveel mogelijk bereikbaar is.”

Dit is de missie die in de raadsinformatiebrief in november 2010 de raad kreeg voorgeschoteld om ervoor te zorgen dat de inwoners van Dongen actief gaan participeren in de samenleving van Dongen.
Als je op de letter leest wat er staat is de missie nogal vaag en vol suggestieve verwijzingen. Om te beginnen wil men met inwoners samen een “gewenst” klimaat gaan scheppen en in stand houden. Volgens mij is een gewenst klimaat zeer persoonlijk en vele Dongenaren zullen daar een ander beeld bij hebben. Wat is gewenst? De kaders hiervoor staan ook in dezelfde zin: het moet op een financieel verantwoorde wijze gebeuren. Als we er dus vanuit gaan dat iemand ons kan zeggen wat het gewenste klimaat is, suggereert de missie dat het ook niet teveel mag kosten, want het moet op verantwoorde wijze plaatsvinden. En “verantwoord” leg ik dan uit als zo goedkoop mogelijk, want we lezen overal dat er geen geld meer is in de gemeentekas en dat subsidies van instellingen daarom stevig worden gekort. Iets van een doelstelling staat ook in de missie: we moeten prettig wonen, werken en leven. Ook dat is een mooie roze wolk die ook suggestief is: wanneer is iets prettig?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

101029MijmeringUitgerekend op de dag dat ik altijd om 7 uur al in de auto moet zitten om de trein te halen, besluit de gemeente Dongen vuilniszakcriminelen aan te pakken. Een vuilniszakcrimineel is een Dongenaar die zijn wekelijkse grijze zak precies plaatst op de plek waar de vuilniszakken behoren te staan, maar dan te vroeg. Dat gaat je dan 60 euro kosten als je hierop betrapt wordt. Ik wist dat de gemeente een tekort had op haar begroting, maar om dit op zo’n kinderachtige manier op te lossen, gaat mij toch echt te ver. Veel Dongenaren zijn forensen –er is tenslotte nauwelijks werkgelegenheid in Dongen- en deze mensen moeten dus op tijd in hun blik zitten om op tijd ergens in het westen van ons land te komen om hun geld te verdienen. Vele Dongenaren zijn daarom al dikwijls ver voor zeven uur op weg.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

101016MijmeringIn Dongen doen we dingen samen. Zo had een leraar op het Cambreurcollege het plan geopperd een kennismakingsdag voor VMBO leerlingen te organiseren om de gemeente beter te leren kennen. Met dit plan is hij naar de gemeente gegaan en is daar enthousiast ontvangen. De gemeente nam dit initiatief zo serieus dat ze een externe partij inhuurde om deze dag te organiseren: kosten €3.000.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

101010MijmeringEr kan geen gelegenheid voorbijgaan of vanuit diep-rechts komt een sneer richting socialisten dat de zogenaamde linkse kerk aan het koeren is tegen verdere liberalisering. Links wordt verweten telkens een vingertje op te steken als de liberaal weer een voorstel doet om de rol van de samenleving achter te stellen ten opzichte het individu. En om de sneer nog wat dieper in de wond te wrijven spreekt men dan in algemene termen over de linkse kerk. Juist de kerk is een plaats waar links niets mee heeft. In geen enkele politieke overtuiging is de behoefte van scheiding van kerk en staat zo groot als bij de socialisten. En juist waar de liberalen en de aanhangers van de PVV beweren de vrijheid van meningsuiting tot in het extreme door te voeren, inclusief het schofferen van allerlei minderheidsgroepen, proberen ze de socialisten de mond te snoeren door ze allen over één kam te scheren en uit te maken voor moralisten verzameld in de linkse kerk.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

101002MijmeringIk weet het niet meer precies, maar ongeveer 15 jaar geleden is er een grote inzameling geweest in Dongen om een bus te kopen, waarmee bewoners en patiënten van en naar de Volckaert werden gebracht voor allerlei doeleinden. Deze inzameling was erg succesvol en het gesponsorde busje heeft jarenlang met vrijwilligers achter het stuur vele mensen heen en terug gebracht. Destijds waren alternatieven niet beschikbaar, buiten commerciële –dure- taxioplossingen.
Op een gegeven moment is het busje vervangen en de organisatie van het rijden met de bus wellicht meer ingebed in de dagelijkse werkzaamheden van de Volckaert.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100926MijmeringWellicht het meest kenmerkende gebouw in Dongen is de Laurentiuskerk op de hoek van de Hoge Ham en de Gasthuisstraat. Sinds eind jaren twintig siert de koepelkerk, zoals hij in de volksmond wordt genoemd, het Dongense straatbeeld. Maar voor de zoveelste maal stapelen er zich donkere wolken boven deze kerk vernoemd naar de heilige Laurentius. Laurentius was martelaar tijdens de Christenvervolging in de derde eeuw. Hij verdeelde de rijkdommen van de kerk onder de armen om te voorkomen dat de schatten in Romeinse handen kwamen. Dat heeft hij met de dood moeten bekopen. De vergelijking met de Heilige Laurentius en de naar hem genoemde kerk gaat daarom ook op, omdat ze beide platzak waren voordat ze stierven; want zo slecht staat het er wel voor met de H. Laurentiuskerk. Het is sowieso nooit zo goed gegaan met Laurentiuskerken in Dongen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100919MijmeringHet Dongha museum is al een flink aantal jaren een onderdeel van de Dongense gemeenschap. Het museum heeft vier thema’s: een verzameling van heemkundige onderwerpen uit de buurt, een elektriciteitsverzameling , een educatieproject en een wisseltentoonstelling. Het pand ligt in de Kerkstraat en is gehuisvest in een oude leerlooierij. Sinds een paar jaar wil het bestuur van het museum gaan moderniseren. Men wil van het oubollige karakter af en meters gaan maken. Aanbrengen van focus door het museum volledig te richten op de belangrijkste historische nijverheid van Dongen: leerlooien. En dat op een manier dat weer volledig is aangesloten op de 21e eeuw. Zeker in een periode waar alle sporen van het leerlooien zowat in ons dorp zijn uitgewist - behalve af en toe een stankgolf - zou het eeuwig zonde zijn als we het museum de kans niet geven dit waar te maken. Het bestuur geeft ook aan dat men voor de hoofdprijs gaat: of de plannen gaan door of het museum stopt. En ik moet toegeven dat ik er eigenlijk ook zo over denk.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100911MijmeringJe zou denken dat wij in deze wereld onderhand eens een stapje op zouden moeten schuiven in de beschaving. En dan bedoel ik de goede kant uit. Helaas moet ik anders constateren. De verdraagzaamheid tussen tegengestelde groepen wordt hoe langer hoe minder en de conflicten nemen zeker niet af. Eén van de belangrijkste redenen dat er conflicten zijn, is dat groepen in de gelegenheid zijn zich te organiseren en te bewapenen en zo, langs niet-democratische weg, hun wil op gaan leggen aan anderen. Aan dat organiseren kun je niet veel doen en moet ook kunnen plaatsvinden. Als mensen het niet eens zijn met beleid hebben ze het recht hun mening te uiten en volgelingen te zoeken. Belangrijk daarbij is dat kerk en staat zijn gescheiden.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100904MijmeringDeze week uit Den Haag berichten – afgezien dat men geen kabinet kan formeren – uit de begroting voor volgend jaar. Om het in Balkenendetermen te duiden: het land moet geregeerd worden. Dat wordt achter de schermen ook wel gedaan door Balkenende en zijn uitgedunde ministersploeg. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik toch wel meelij heb met het CDA. De partij wordt uit elkaar getrokken door hun eigen ideologische en pragmatische vleugels, moet alle ministers leveren met dubbelrollen na het vertrek van de PvdA uit de regering, moet uit deze ploeg ook nog onderhandelaars voor de kabinetsformatie naar voren schuiven, die het dan ook weer onderling aan de stok krijgen en zijn electoraal afgestraft, omdat men Balkenende beu is. En dat allemaal in de vakantieperiode. Nu de rook aan het optrekken is van de mislukte kabinetsformatie, waarmee de grootste politieke dwaling in ons Nederlands democratisch bestaan voorlopig lijkt afgewend, worden de ogen gericht op Prinsjesdag.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100825MijmeringDit jaar wordt voor de 50e keer de Zomerspelen georganiseerd in Dongen. Een spektakel dat in Nederland zijn weerga niet kent. 1800 Kinderen doen er aan mee. Deze kinderen, die vanuit hun basisschoolklas worden ingedeeld, doen van alles in een thema en deze week zelfs een thema in een thema. Film is het bovenliggende thema. In het verleden ben ik jarenlang als DJ betrokken geweest bij de dagelijkse feestavonden. Ook heb ik een keer een groep gedraaid met mijn toenmalige vriendin. Een onuitwisbare ervaring. De Zomerspelen zijn vooral voor de leiding een plek om verantwoordelijkheid te leren dragen, improvisatietalent te ontwikkelen, sociale vaardigheden te trainen en bestuurderskwaliteiten te ontplooien. Ik ben er zelfs van overtuigd dat de Zomerspelen de kweekvijver is voor het uitgebreide verenigingsleven in Dongen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100805MijmeringPolitiek begint hoe langer hoe meer te lijken op een veiling. Hoe doet de PvdA het vandaag of de PVV? Op zich zou dit geen invloed moeten hebben, maar afhankelijk van de stand in de peiling stijgt de invloed van de partij in het debat. Dat is uiterst vreemd, maar het wordt hoe langer hoe meer een feit. Werd er in het verleden ons eens in de vier jaar gevraagd om de verhoudingen tussen de partijen te bepalen, nu is de peiling de belangrijkste machtspijler. Dat maakt politiek ongemakkelijk en populistisch. De politici laten zich bijstaan door spindoctors om in het debat, de social media en in de pers zodanig het woord te voeren dat het gemaakte statement nog weken door blijft denderen, echoënd in de polls van Maurice de Hond. De pers is er als de kippen bij om het succes of de afgang van de politicus te onderbouwen met de nieuwe peilingen in de hand. En als je dan als een partij met 30 zetels in de kamer zit en de polls wijzen een dramatisch verlies aan, dan gaat de politicus anders acteren. En soms kan het dan vreemd lopen. De PvdA schoof tijdens een dramatisch lage peiling met verkiezingen in het zicht de charismatische Job Cohen naar voren. De polls gingen als een speer omhoog, maar door een aantal wat te eerlijke en daardoor confronterende opmerkingen van de noch schuchtere, onervaren Cohen op dit landelijke podium zakte dit succes toch ook weer wat weg.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100724MijmeringDe euforie is weg, de Nederlanders zijn nu bezig met hun vakantie, al moet ik zeggen dat er nog steeds wel sporen zijn te vinden van de wereldkampioenschappen voetbal in de straten. Op sommige plekken hangt nog een verloren vlag of een oranje slinger. De grote voetbalclubs gaan weer in training, terwijl het grote toernooi in Afrika maar net achter de rug is. Wat heeft het opgeleverd? Zuid-Afrika heeft bewezen dat zelfs een Afrikaans derde wereldland dergelijke evenementen kan organiseren, al vraag ik me wel af wat er nu met die prachtige stadions gaat gebeuren en of de bevolking hier iets mee is opgeschoten. Er was van alles beloofd, maar wezenlijk is er niet veel gebeurd, behalve dat de kapitaalinjectie voor het voetbal de gewone man in ieder geval niet heeft bereikt en direct zal moeten lijden onder de gigantische rentelasten van deze enorme investeringen. En er was al niets…

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100704Mijmering“Ik heb nog nooit een zo goed uitgewerkt plan gezien in zo’n vroeg stadium”, zei Willem Ebbers (PvdA fractievoorzitter) na afloop van de vlammende presentatie van de heren van KCC De Hoogt. Na een bijna twee uur durende presentatie was duidelijk dat we hier te maken hadden met echte professionele ontwikkelaars, met het verschil dat het vrijwilligerswerk is en dus de gemeenschap nu niets kost. En ondanks het persbericht van de gemeente Dongen, waarbij het college zich achter de woningbouwplannen van Osdo en Vieya schaarde op deze plek, waren er toch dik 60 mensen op de presentatie afgekomen. En dit waren er waarschijnlijk meer geweest als de gemeente in ieder geval vooraf ruimte had gelaten voor de dialoog. Waar de eigenaar en projectontwikkelaar zelf tot van de week niet tot daden komt op dit terrein, lieten Peter Verharen, Fon van Kessel en zijn zoon, Maurice IJpelaar en Jelle Jouwsma zien wat voor potentie dit historische, industriële hoekje van het centrum van Dongen heeft.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100626MijmeringEen aantal jaren geleden is stichting Donckhuys opgericht. Deze stichting met deze voor internet onmogelijke naam bundelde de drie belangrijkste niet-commerciële accommodaties in Dongen in één beheersstichting. Het ging om de Cammeleur en ’t Schouw in Dongen en de Geubel in ’s Gravenmoer. Alle drie de gebouwen kregen de naam Cultureel Centrum en worden ingezet voor een breed assortiment aan diensten. De gebruikers kunnen er een ruimte huren voor een dagdeel en kunnen daarbij een drankje erbij krijgen en als je het aangeeft kun je ook nog wel wat extra hulpmiddelen huren zoals een beamer of flipover. Ook zijn er wat vaste groepen en om de naam cultureel centrum waar te maken hebben ze ook een theaterprogramma. Niet dat daarvoor deze accommodaties geschikt zijn, maar een groot dorp moet toch wat. Totdat de Cammeleur hier voorzichtig iets mee begom, was Dongen aangewezen op het culturele aanbod van Tilburg, Oosterhout, Breda en Waalwijk. De belangrijkste culturele accommodaties van deze steden zijn allemaal binnen een half uur reistijd met de auto te bereiken, dus waarom moeten wij zo nodig in Dongen iets?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100621MijmeringHet college van B&W heeft een dapper besluit genomen. We stoppen met de ontwikkeling van het MFC op de plaats van de St. Josephkerk en we gaan nadenken om dit te realiseren op een nieuwe plaats. By the way er is geen geld beschikbaar. Jarenlang zijn verenigen, instituten, zorginstellingen en stichtingen aan het lijntje gehouden dat ze in de nieuwe accommodatie een plekje zouden krijgen, maar nu is het plan van de baan. De gedupeerden zullen of op hun eigen stek verder moeten of een ander gebouw moeten vinden. Veel van de huidige accommodaties zijn in eigendom van de gemeente, die in aanloop op het MFC geen of minimaal onderhoud aan de panden heeft gepleegd. Gevolg: bij verkoop brengen de panden aanzienlijk minder op dan verwacht en nu blijkt dat er geen uitzicht is op een nieuwe accommodatie zijn de gebruikers nog langer de dupe om met pannetjes en potjes de lekkages van de huidige gebouwen te onderdrukken.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100611MijmeringWe moesten weer stemmen met een potlood, want de vooruitgang wordt niet vertrouwd. Het gevolg is dat we zowat een krantkatern meekregen naar het stemhokje om onze stem uit te brengen. Het vervelende gevolg van deze middeleeuwse methode is bovendien dat het een eeuwigheid duurt voordat de uitslag bekend is. Kon je vroeger tien minuten na het sluiten van de stembureaus de eerste uitslag uit Renswoude al op TV zien –zodat de SGP toch korte tijd de grootste partij was- nu werd het half drie ’s nachts dat de rookwolken optrokken en de uitslag echt bekend werd. We moeten het nu hebben van de exit-polls. Een verkiezing door mensen die aan de marktonderzoekers na het bezoek aan het stembureau vertellen wat ze gestemd hebben. En zo gebeurde het dat zonder dat er formeel niet eens 1 procent van de stemmen geteld waren Jan Peter Balkenende de handdoek al in de ring gooide. Zijn CDA was gehalveerd en de man was gebroken. Dat was duidelijk te merken toen hij rond half elf ’s avonds geëmotioneerd afscheid nam. En dat terwijl de telling van de stemmen nog maar net was begonnen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100606MijmeringHeel bekend Nederland twittert. Had tot twee jaar terug nog nooit iemand van twitteren gehoord, sinds een jaar is het hot. Twitteren, het Engelse woord voor kwetteren, is een manier om vliegensvlug een boodschapje van maximaal 140 tekens de wereld in te gooien. Daarmee is de boodschap nog korter dan een SMS-je, maar de snelheid en het bereik dat je ermee kunt krijgen is enorm. Het is gebaseerd op het principe van zwaan-kleef-aan. Je opent een account en zet je eerste berichtje “Hello world” op twitter. Dat is binnen twee minuten gebeurd. Vervolgens ga je via “find people” op zoek naar mensen, die jij interessant vindt om te volgen. Dat kunnen je familie, vrienden, idolen of bekende Nederlanders zijn. Je wordt follower van de gekozen persoon en zo begint het spel.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100530MijmeringEen redelijk nieuw fenomeen in de politiek is het inzetten van breekpunten. Het komt erop neer dat bepaalde zaken niet onderhandelbaar zijn als een partij coalities wil vormen. Dit kan zijn omdat men bepaalde zaken absoluut niet wil loslaten of waarvan men juist vindt dat het anders moet. Conservatieve partijen zoals PVV en CDA hebben in de verkiezingsstrijd breekpunten geformuleerd over het behoud van de 65-jarige AOW-leeftijd en het niet veranderen van de hypotheekrenteaftrek, terwijl het wat meer progressievere D66 juist vindt dat de woningmarkt niet kan blijven zoals deze is.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100523MijmeringEen aantal weken geleden stortte er een vliegtuig neer nabij Tripoli in Lybië. Daarbij kwamen zeventig Nederlandse mensen om en er was wonderwel één overlevende: een jongetje uit Tilburg.Als je de beelden op het journaal zag kon je nauwelijks meer iets van een vliegtuig herkennen.Nederland reageerde opmerkelijk zwaar geschokt op deze gebeurtenis. Er zijn natuurlijk al wel meer rampen gebeurd, zoals in Enschede, Volendam en bij de Bijlmer, maar de reactie was veel heftiger dan bij deze lugubere voorgangers. Tot voor kort beschouwden wij het nieuws als iets wat wel was gebeurd, maar ver van ons af stond. Ondanks de omvang van het leed, raakte het je niet in je persoonlijke beleving, behalve een korte schok en een stukje medeleven. Het was wel zo: hoe dichter bij hoe groter de schok.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100513MijmeringJe gelooft je oren niet. Dongen, een gemeente van meer dan 25.000 inwoners heeft binnenkort geen politiepost meer! Als je een agent nodig hebt kun je bellen naar 0900-8844 tegen lokaal tarief. En dan komen ze wel, maar het is toch een raar idee dat de agenten een nomadisch bestaan moeten leiden. Waarschijnlijk moeten we nog wennen aan de nieuwe tijd en zullen we over een aantal jaren erom lachen dat er zoiets als een politiepost was in dit informatietijdperk. En als de dienders toch in Dongen komen, kunnen ze wellicht onderdak vinden in de zeecontainer van de hangjongeren voor een bakkie koffie.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100502mijmeringHelaas word ik in mijn omgeving nogal eens geconfronteerd met de terreur van de marketeers, zowel privé als zakelijk. Kort samengevat is marketing niets anders dan leuke nieuwe dingetjes aansmeren. En dat is juist wat tegenwoordig hoe langer hoe minder werkt.Ik kan me nog herinneren in de jaren zestig dat er nog echte colporteurs aan de deur kwamen. Kobuske uit Wagenberg met zijn paraplu’s, maar ook verkopers van dekens en stofzuigers van het merk Vorwerk. Op een gegeven moment was dit zo ongeveer voorbij, vanwege veranderde consumentenbehoeften, regelgeving en het feit dat er hoe langer hoe minder mensen thuis waren en de effectiviteit van deze vorm van verkoop niet meer succesvol bleek.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100424mijmeringDe katholieke kerk is in rep en roer. Steeds meer schandalen komen aan het licht waarbij het vooral gaat om sexueel misbruik van kinderen door priesters. Schande! Zeker als je bewust gekozen hebt celibatair te leven is het des te schrijnender dat men zich vergrijpt, en dan nog wel aan kinderen.

Het celibaat is ingevoerd om drie redenen: de priester kan zich door zijn vrijgezelle bestaan volledig richten op de geloofsgemeenschap. De priester is veel flexibeler in te zetten, omdat hij geen rekening hoeft te houden met zijn gezin en als laatste : het kerkelijke kapitaal kan niet door vererving worden doorgegeven en er kunnen geen priesterfamilies ontstaan. Deze laatste, economische, reden is uiteraard de belangrijkste. Als de pracht en praal van de katholieke kerk door vererving verdeeld zou worden, zou de macht ook behoorlijk inperken.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100418mijmeringEen paar weken geleden begon het te rommelen op het pruttelende IJsland. Een vulkaan met een onuitspreekbare naam begon as en vuur te spuwen. Na een paar dagen was het wat minder en alleen het sensationele vuurwerk van TV-beelden bleef nog hangen. Tot begin deze week toen de vulkaan opnieuw tot leven kwam, alleen wat heftiger. En al gauw werd duidelijk dat deze eruptie wat grotere gevolgen zou krijgen. Het vliegverkeer moest in het gebied van de aswolk, die almaar groter werd, worden stilgelegd.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100411mijmeringAls je het coalitieakkoord in Dongen leest van de VVD, SP, DP en CDA zijn er eigenlijk maar drie zaken opvallend: De tracédiscussie over de weg Tilburg – Oosterhout, waar geen akkoord over is bereikt, het opnieuw ter discussie stellen van het multifunctioneel centrum in zijn geheel zo ongeveer en het feit dat er vier wethouders zijn benoemd, die samen meer uren gaan maken dan het vorige college.

Het is een akkoord waar op zich geen vreemde dingen in staan. Terugdringen van regels, terugdringen van bureaucratie en een opsomming van tal van zaken waar niemand tegen kan zijn. Het is weinig concreet en houdt daarom ruimte voor dialoog, discussie en aanscherping.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100404mijmeringZoals het er naar uitziet hebben we een nieuw gemeentebestuur. Volgens de site van de SP en DongenHomespot is de coalitie rond en zal er een openbare officiële ondertekening van het akkoord op 10 april plaatsvinden om 11.00 uur op het Looiersplein.

Vooraf was ik wel de laatste de zou denken dat de SP met de VVD, het CDA en DP een coalitie zouden kunnen gaan vormen. Getalsmatig is het een gouden vondst van informateur Rutten, maar ideologisch zet ik toch wel vraagtekens bij deze samenwerking. En het begint al dat we vier wethouders krijgen en nog een burgemeester. En dat in een tijd dat iedereen zegt dat het ambtelijk apparaat moet inkrimpen. Ik heb begrepen dat men dit wil oplossen door twee wethouders niet fulltime maar parttime te laten werken. Als ze hun taakopvatting serieus zullen nemen in deze moeilijke tijden, betekent dit een parttime-salaris maar een fulltime baan. En als het ambtenarenkorps drastisch moet worden ingekrompen, zal het ook niet moeilijk zijn een kamer voor dit vijftal te vinden.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100307mjmeringNa de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart vraag ik me weer eens sterk af of ons kiesstelsel nog wel van deze tijd is. In de 19e eeuw is er democratie gekomen en omdat logistiek een permanente afweging door het volk onmogelijk was, werd het kiesstelsel ingevoerd. Dat betekende eens per vier jaar naar de stembus voor lokale, provinciale en landelijke verkiezingen en nog veel later Europese verkiezingen.

Aanvankelijk alleen voor mannen, later mochten ook vrouwen stemmen en op enig moment in de jaren zeventig ook jongeren vanaf 18 jaar. Stemplicht werd stremrecht. Het stemrecht stelde niet veel voor. Nederland was een sterk verzuilde maatschappij en elke katholiek stemde KVP, elke socialist SDAP/PvdA en elke liberaal VVD. Door de sterke sociale controle was bijna vooraf aan de verkiezingen de uitslag al bekend.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100228ijmeringDongen heeft in het centrum nog één boerderij staan. Bij mij niet anders bekend als de boerderij van Wouters. Hij staat verstopt tussen de Hoge Ham en de Schaepmanlaan en is al wekenlang the-talk-of-the-town. De boerderij, die bijna 150 jaar oud is, is een langgevelboerderij en ligt op zich best fraai op de plek waar hij nu staat. Het pand staat in een gebied dat opnieuw ontwikkeld wordt. De grond is gekocht door projectontwikkelaar Wildhage, die daar een aantal patiobungalows wil plaatsen. Daarvoor heeft hij wel de medewerking van de gemeente nodig, want in het huidige bestemmingsplan is daarin niet voorzien.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100220MijmeringHet was te verwachten dat Balkenende zijn vierde kabinet niet naar de eindstreep zou brengen. Hij heeft niet bepaald een trackrecord om dit voor elkaar te krijgen. De verschillen van mening waren in dit verstandshuwelijk echt te groot. Bovendien vertrouwde men elkaar niet; eigenlijk nooit gedaan. Het is ook lastig om stijf gereformeerden, flegmatieke katholieken en intelligente principiëlen op een lijn te houden. Natuurlijk gaat men nu zwarte pieten uitdelen. Ook ik doe hier aan mee, al gaat het dan om de laatste druppel waardoor het fout ging. In mijn ogen is Verhagen de schuld van deze laatste druppel. Achter de rug van de ministerraad heeft hij in mijn ogen met de NAVO bekonkeld dat –ondanks wetend dat er geen politieke meerderheid te vinden is- we in Uruzgan de missie zouden voortzetten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100204 Politiek Cafe BNDeStem VPAfgezien van de klassieke houding van de liberalen –de VVD- en het democratisch podium houdt de politiek het kruit droog als het gaat om bezuinigingen. BNDeStem hield een lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis, waar onder andere gevraagd werd hoe de Dongense begroting weer gezond te krijgen. Verbaasd reageerden de heren politici, dat de begroting toch sluitend is? Hoezo ongezond. Geen van de lijsttrekkers was van plan iets terug te nemen van de ambities die men heeft voor de komende raadsperiode. Dat is toch op zijn minst opmerkelijk als je nu al weet dat de gemeente wellicht in 2011 al 4% minder te besteden heeft en in 2012 nog veel meer. Het klassieke politieke antwoord van de lijsttrekkers was de kaasschaafmethode toe te passen. Overal een beetje af. Dat wordt dus niets.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

100121MijmeringBinnenkort zijn er verkiezingen in het dorp en ik ben bij voorbaat al teleurgesteld over de uitslag. Dongen kent zes partijen, waarvan twee plaatselijke en vier landelijke. Met betrekking tot de koplieden van deze partijen is er niet veel veranderd, behalve in het meer linkse kamp, waar coryfee René Roovers is opgegraven en de kar weer overneemt van zijn vrouw. Voor de formaliteit heeft Willem Ebbers bij de PvdA de kop overgenomen van Ad Stoop, die als wethouderkandidaat is gepositioneerd, maar waarvan ik niet verwacht dat hij zal terugkeren in de Dongense politiek. De weelde die de PvdA de afgelopen vier jaar kende als tweede grootste partij, met een wethouder, lijkt over. Het grote idiote nadeel van een lokale partij, die ook landelijk opereert, is, dat wanneer de landelijke partij electoraal wordt gekielhaald, dit plaatselijk ook gebeurt, al doe je lokaal nog zo je stinkende best.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

080902MijmeringEen nieuwe Cammeleur zal het niet worden; multifunctionaliteit is nooit het toverwoord geweest van dit gebouw, zonder fatsoenlijke ontsluiting, parkeergelegenheid, één ingang en eigenlijk niet toegankelijk als er geen activiteiten plaatsvinden. Nu er een vlakte is ontstaan tussen de St. Josephstraat, Akkermansstraat en Min. Loeffstraat jeuken de handen van de coalitie om de stoffige plannen van de heer Panis door te drukken. Plannen, die in 2006 het levenslicht zagen. Toen is vastgesteld welke gebruikers het centrum zou gaan krijgen. Inmiddels zijn we ruim 10% van de totale levensduur van een openbaar gebouw verder, en aan deze uitgangspunten wordt door de coalitie niet getornd. De hele wereld is in beweging en Dongen staat stil.

COLUMNS
 
Sinds 1 januari 2000 maak ik columns onder de naam 'mijmeringen'. Mijn columns gaan over wat in mij opkomt of wat me bezighoudt. De mijmeringen werden tot 2007 voorgelezen op Radio 0162, de Dongense radio. Van 2007-2010 kon je de mijmeringen horen via Omroep Dongen, de podcastopvolger van Radio 0162. Sinds 2010 publiceerde ik de columns ook bij DongenHomespot. In april 2016 besloot ik ook het inspreken van de mijmeringen te filmen. In 2022 ben ik overgestapt naar Dongen.Nieuws, vanwege het beëindigen van DongenHomespot. Ik heb besloten om de columns niet meer te filmen en ben weer teruggegaan naar de podcast. 
 
Rinus Krijnen

Facebook

youtube

twitter

Instagram


....And then one day you find ten years have got behind you.

No one told you when to run, you missed the starting gun (Pink Floyd