MIJMERINGEN

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111231mijmeringTelkens als de gemeente Dongen verbeteringen in haar digitale aanbod aankondigt, word ik al bij voorbaat een beetje triest en ben ik op z'n minst sceptisch. Het blijkt telkens dat men er werkelijk geen verstand van heeft. Vol trots brengt men de verbeteringen naar buiten, maar ik zie ze niet. Als er al verbeteringen worden aangebracht is het omdat het wordt opgelegd door regelgeving van boven. En dat je als beste verbetering de meest gevraagde zaken op de eerste pagina brengt, is een ijzeren wet van marketing en zou nooit ter discussie hebben mogen staan. Verder ben je op de website van Dongen de weg kwijt als je ergens op hebt geklikt want in het hoofdmenu kun je niet zomaar terug naar "Start" of "Home". In het zogenaamde kruimelpad (breadcrumbs) –de regel in kleine letters onder de kop- zie je nog "Home" staan, zodat je via het terugzoeken van de gestrooide digitale broodkruimels de weg nog terug kunt vinden. Gelukkig kent men in de digitale omgeving geen vogels die deze broodkruimels opeten. Ben je niet bekend met dit mechanisme dan ben je aangewezen op het pijltje terug in de browser. In mijn ogen geen gebruiksvriendelijke navigatie voor een professionele site.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111226mijmeringEerste kerstdag 2011: 1 uur. Vanuit de traditionele setting werd vanaf Huis ten Bosch door de koningin haar kerstboodschap voorgelezen. Deze keer geen winters landschap als decor, zoals de afgelopen twee jaar, maar een grijs uitzicht.

Voor de koningin is dit één van de weinige uitlaatkleppen die ze heeft, om te laten blijken hoe ze werkelijk over zaken denkt, al kan er altijd nog het correctiepotlood van de premier overheen worden gehaald. Volgens mij heeft Rutte deze keer niet hard ingegrepen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111221mijmeringDe crisis is een feit en die zal nog wel even blijven. Het gevolg is dat mensen minder te besteden hebben en daardoor ongezonder gaan leven. De sportschool wordt te duur en de vette hap is en sneller klaar en een stuk goedkoper dan gezond voedsel. En ondanks de antirooklobby: ik zie vooral mensen veel roken die het eigenlijk niet zo breed hebben. En roken is inmiddels ook een dure hobby geworden. Eén van de vijf redenen waarom zorgverzekeringen nog meer onbetaalbaar worden heten welvaartsziekten, maar het zijn eigenlijk vaak de mensen met lagere inkomens die hieraan lijden. Het wordt hoe langer hoe vaker aangetoond dat rijkere en beter opgeleide mensen veel gezonder eten en leven en welvaartsziektes of andere problemen pas veel later krijgen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111214mijmeringAfgelopen vrijdag een week gelden werd ik door mijn jongste zus 's middags gebeld of ik even terug wilde bellen. Een paar uur later kreeg ik ze te pakken. Ma – op weg naar de 85 – lag in het ziekenhuis. Ze was op de nacht van donderdag op vrijdag niet goed geworden en ze had –wonende in een aanleunwoning- de zuster gewaarschuwd en die had op haat beurt mijn jongste zus weer gebeld. Mijn zus is van de afdeling rampspoed. Na een consult van de dienstdoende arts werd moeder met de ambulance naar Breda gebracht ter observatie. Mijn zus er achteraan. Enkele uren later kon mijn zus naar huis, nadat de zaak stabiel was.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111206mijmering"Met weemoed denk ik -als kersverse bejaarde- terug aan ons ooit mooie Dongen. Begin deze eeuw waren er de fantastische Zomerspelen die jaarlijks trots meer dan 1500 kinderen een geweldig zomerweek bezorgde. Maar de armetierige stichting Jeugdraad heeft aangegeven dat volgend jaar het evenement voor de laatste keer zal plaatsvinden, als er tenminste nog middelen te verkrijgen zijn bij de sponsoren. En dat zal moeilijk worden. Het aantal kinderen in het dorp is de laatste jaren drastisch afgenomen en bedrijvigheid is er nauwelijks in het dorp. En sinds dat iedereen tot zijn 68e moet blijven werken en studenten geen verlof meer krijgen voor maatschappelijke evenementen, is het moeilijk om vrijwilligers te krijgen voor een dergelijk evenement. Het was de laatste jaren toch al sappelen. Minder aanmeldingen, moeilijkheden om vrijwilligers te krijgen en door het aangescherpte veiligheids- en privacybeleid is het bijna onmogelijk nog een dergelijke grote activiteit te organiseren.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111127mijmeringIn Dongen wordt vanaf 2013 een nieuw subsidiebeleid ingevoerd. Het huidige beleid gaat op de schop, maar echt duidelijk is het nog niet wie er getroffen wordt door het nieuwe beleid. En getroffen worden de instellingen, want eigenlijk wordt overal op bezuinigd. In totaal wil de gemeente van de 3,5 miljoen subsidie die ze nu verstrekt terug naar € 2,8 miljoen.
Dit jaar is men zonder beleidswijziging begonnen de kaasschaaf te hanteren. Vanaf 1 juli dit jaar krijgen alle gesubsidieerde instellingen 10% minder, waardoor er dit jaar al een bezuiniging gaat ontstaan van 5%. In 2012 gaat er nog eens 10% vanaf, mits het subsidiebeleid voor de instelling niet wordt aangepast. Dan is er 20% achteruitgang in 1,5 jaar. Met grotere subsidieontvangers die meer dan € 50.000 subsidie ontvangen -zoals Stichting Donckhuys en Stichting Richting- worden afzonderlijke afspraken gemaakt voor na 2012. De rest van afspraken die men wil maken met de verenigingen en instellingen zal ik u besparen. Maar duidelijk is: het wordt allemaal minder.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111120mijmeringMarketing is iets bijzonders. Bijna iedereen heeft er een haat-liefde-verhouding mee. Als je een product bedenkt, zul je het toch aan de man moeten brengen. Zonder reclame geen marktattentie. Vroeger werden er posters geplakt in winkels of mooie geëmailleerde reclameborden gemaakt. Deze laatste uitingen waren meestal niet bedoeld om een product aan te prijzen, maar om de merknaam bekender te maken. Ook de kranten en tijdschriften waren en zijn nog een belangrijk uithangbord om producten onder de aandacht te brengen. In de tijd van radio en televisie ontstonden er reclameblokken en in de huidige wereld hebben we het internet en zelfs de mobiele telefoniewereld als reclameplatform.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111115mijmeringIn snel tempo lopen de internationale financiële problemen op. Als je kijkt wat er allemaal gebeurt lijkt het of onze Westerse economie aan het instorten is. In Griekenland en Italië verdwijnen de zittende regeringen om ruimte te maken om hervormingen door te voeren. In Griekenland moeten we dit nog zien want de zittende premier Papandreou deed tot bijna op het laatst wat er verwacht werd, maar maakte met de noodsprong om de Europese bezuinigingsvoorstellen aan een referendum te onderwerpen in één klap iedereen –ook in eigen land- wakker. Het was wel een soort politieke zelfmoord, maar ineens lag er een weg open om een technocratische regering te vormen. Gevolg: het land gaat failliet, de Euro wordt er misschien wel afgeschaft en wij kunnen naar onze garantiegelden fluiten. Hoewel Jan-Kees de Jager bij hoog en bij laag beweerde dat elke Euro terugbetaald zou worden, is nu wel duidelijk dat dit niet gaat gebeuren.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111108mijmeringEindelijk begint het een beetje door te dringen dat we in onze wereld "duurzaam" moeten gaan produceren. Onlangs verwelkomde wij de 7 miljardste bezoeker op de wereld en één ding staat vast: deze is geboren in een arm land: Afrika of India, waar de geboortecijfers nog steeds explosief stijgen. En al deze mensen zouden een menswaardig bestaan moeten gaan krijgen. En menswaardigheid is niet een bevolking die altijd honger heeft, op de vlucht moet slaan voor natuurrampen, nauwelijks scholing ontvangt en door een zichzelf verrijkend apenregime wordt geregeerd. Deze mensen – veruit het grootste deel – zijn kansloos en mogen al blij zijn dat ze gezond volwassen worden. Wat we met ontwikkelingsprojecten doen is zorgen dat aan de basisprincipes van de gezondheidszorg wordt voldaan en ervoor zorgen dat de bevolking enigszins geschoold wordt. Wrang genoeg zorgt dit er eigenlijk voor dat er nog meer mensen op aarde komen (of blijven). Ethisch is het onverantwoord om mensen in kansarme omgevingen niet te helpen, maar de bevolkingsexplosie gaat zwaar ten koste van de beschikbare voedsel- en energievoorzieningen, die per definitie niet goed verdeeld zijn.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111031mijmeringIn deze column heb ik al een keer uitgehaald naar de OV-chipkaart, omdat vooral bij het aanvragen er nogal wat geregeld moet worden en -om in mijn vaktermen te spreken- zeker niet alle gewenste requirements zijn opgenomen in het concept. Hij wordt heden nu definitief ingevoerd voor de bussen in Brabant, waardoor de strippenkaart wordt afgeschaft.

Met de trein kun je nog gewoon kaartjes blijven kopen, hoewel ik na een half jaar gebruik te hebben gemaakt van de persoonlijke OV-chipkaart in de trein hier wel de voordelen van meemaak. En dat komt omdat ik in de trein geen gebruik maak van ingewikkelde kortingsabonnementen, maar gewoon in de tweede klas van A naar B ga.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111023mijmeringIn Dongen kennen we al decennia georganiseerd jeugd- en jongerenwerk. Mooie voorbeelden zijn scoutinggroepen, maar ook de jeugdraad met de Zomerspelen horen hierbij. Kenmerk van het georganiseerde jeugd- en jongerenwerk is -vreemd genoeg- dat het alleen draait met en op vrijwilligers. Deze vrijwilligersorganisaties hebben stevige structuren en continuïteit is meestal geen probleem. Als er al een continuïteitsprobleem is, komt het omdat de organisatie met de veranderende samenleving niet is meegegroeid of omdat werkelijk de activiteit niet meer aansluit bij de maatschappij.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111007mijmeringIn Nederland kun je vrij softdrugs kopen, maar heb je het in je bezit dan ben je strafbaar. Het maken van softdrugs is ook verboden. Bij een coffeeshop, waar je misschien ook wel koffie kunt krijgen, wordt een voorraad van 500 gram softdrugs gedoogd en de handel wordt ook toegestaan, tot een bepaald maximum per gebruiker. Als er meer nodig is in de shop (elk uur), dan gaat een koerier vanuit een illegale opbergplaats in de buurt een nieuw pondje blowstuff halen. De hypocrisie ten top. Je mag het wel verkopen, maar niet telen, inkopen en bezitten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110930mijmeringHopelijk bereiken we dit allemaal, als je het al inmiddels niet bereikt hebt. Je pensioen. Een welverdiend slot van je leven waarbij je nog hopelijk lang - financieel redelijk zorgeloos – van het leven kan genieten. Dit is niet voor iedereen weggelegd. Vooral in het begin van de babyboomers waren er nog nauwelijks pensioenen, behoudens de ambtenarij. Dat was voor velen al een reden om ambtenaar te worden. Ergens in de jaren zestig kenterde de zaak. In vele CAO’s werden pensioenafspraken gemaakt, waarbij men uitging van een eindloonsituatie. Als iemand een volledig pensioen opbouwde in 40 jaar tijd, dan betekende dan dat 1,75% van het pensioen jaarlijks werd opgebouwd en uiteindelijk de pensionado 70% van het eindloon aan pensioen kreeg.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110923mijmeringHuisvuil, hondenpoep en hangjeugd. Daar draait het om als het gaat om waar de wijkraden zich mee bezig houden. En dat gebeurt dan in een zeswekelijks terugkerend gezamenlijk gejammer in een achterafzaaltje samen met een politieagent, een ambtenaar en een vertegenwoordiger van Stichting Richting. Een gezelschap dat zich representatief voor de wijk noemt, maar waarbij de wijkbewoners op geen enkele wijze zeggenschap hebben gekregen in de samenstelling. 
Telkens als de moegestreden zogenaamde wijkvertegenwoordigers na verloop van tijd er achter komen dat hondenpoep, huisvuil en hangjeugd iets is van alle tijden en zich daarna terugtrekken, doet de politiek of het ambtelijk apparaat weer een poging nieuwe wijkbewoners te mobiliseren om deze schijnvertoning voort te zetten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110917mijmeringIk heb me al eerder kritisch uitgelaten over de wijze waarop ons college de was ophaalt. Langs verschillende wegen, zoals met de estafettestokjes, het inwonerpanel en de rondetafelgesprekken vraagt het college rechtstreeks aan de bevolking en instellingen om over diverse onderwerpen de gemeente voorstellen te doen. Het college is hiermee nu al vanaf de verkiezingen vorig jaar bezig en dit terwijl het in mijn ogen geen rol is van B&W. Het college moet zich bezig houden met uitvoering van het beleid. De gemeenteraad heeft die rol wel; die stelt de kaders. Het betekent dat de raad als rechtstreeks gekozen orgaan zowel kaders moet stellen voor het beleid als het laatste woord moet hebben als het gaat om de andere gemeentelijke organen: de raad als kaderstellend, vertegenwoordigend, budgetbepalend en controlerend orgaan.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110909mijmeringAl in juni 2006 maakte ik in deze column melding van het gedoe over de veranderingen aan de Heistraat tussen Oosterhout en Dongen. Opzet is om een goede verbinding te leggen tussen Tilburg en de A27. In de huidige situatie komt er dan veel verkeer langs de Westerlaan, vlak langs de wijk West 1. De mensen kunnen last krijgen van lawaai en fijnstof. Er zijn inmiddels behoorlijke voorzieningen getroffen om de overlast te beperken. Naast de geluidwal is dat de superrotonde die voor het GFK-gebouw is geplaatst. Natuurlijk ben ik geen verkeersdeskundige, maar ik zie met mijn eigen ogen dat deze rotonde een groot deel van het verbindingsprobleem al heeft opgelost. Het is dat er een idioot stoplicht bij de Avri is geplaatst, anders waren de problemen eigenlijk al helemaal weg.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110904mijmeringHet is heel vervelend als er wordt ingebroken. Er zijn onbekende lui binnen geweest, die overal hebben zitten snuffelen, de boel overhoop zetten, spullen meenemen, sloten, deuren of ramen vernielen en vervolgens spoorloos verdwijnen. Nou ja, spoorloos: als je geluk hebt gaat de politie de dader proberen te vinden.

Hoe langer hoe vaker zie je ook dat er digitaal wordt ingebroken. De vergelijking met een echte inbraak is treffend. Een website –meestal een pakket- bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel kun je vervangen door een ander, maar ook aanpassen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110826mijmeringAl jaren heb ik een donorcodicil. Eerst een opgefrommeld briefje in een SOS-hanger, later een rood-wit formuliertje en als laatste een verfomfaaid onooglijk geplastificeerd kaartje dat ergens in mijn portemonnee zat en sinds ik -voor de zoveelste keer- mijn portemonnee was kwijtgeraakt vertrouw ik erop dat men mijn intentie om organen af te staan bij een onfortuinlijk heengaan direct kan worden opgezocht in de database "Donor Ja of Nee".

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110819mijmeringFinland staat garant voor Griekenland en vraagt als tegenprestatie geld. Dat snap ik niet. Geld was toch het probleem van de Grieken? Zouden die Bouzoukimannen nog een zwarte bankrekening hebben? Onze minister-president Rutte dacht dat de Griekse garantie zou bestaan uit een eiland. Dat lijkt me wel wat. Het failliete Griekenland verdelen over de landen die garant staan voor de schulden en daarmee lossen de Grieken hun schulden af. Elk land dat garant staat kiest zijn eigen eiland uit. Nederland krijgt dan bijvoorbeeld Kos of Samos. Nee, niet Kreta, dat is te groot. Dat is iets meer voor de Duitsers. En de Grieken houden op het laatst nog een stukje vaste land over, zoals de zwaar vervuilde hoofdstad Athene.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110812mijmeringDe ex-criminelen die een grote kans maken op herhaling van strafbare feiten, krijgen wellicht een elektronische enkelband om ze in de gaten te houden na detentie; het zogeheten elektronisch toezicht. Een beetje vlot geïntroduceerd door de politie als dé oplossing om recidivisten binnen het wettelijk kader te houden. Maar zonder een gerechtelijke uitspraak kan de politie na detentie niet zomaar iemand elektronisch in de gaten houden, ook al zouden ze dit wel willen. De rechter zal hier toch echt een uitspraak over moeten doen bij het veroordelen van de boef. Toch gaan er hoe langer hoe meer stemmen op om dit soort toezicht toe te passen. Er zijn type misdaden, waarbij de gemeenschap gelooft dat de boef na gevangenschap zeker zal terugvallen in zijn oude patroon. Het gaat dan over criminele activiteiten zoals kindermisbruik, stalken, maar ook inbreken. Het blijkt dat vrijgekomen veroordeelden inderdaad soms weer met justitie in aanraking komen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110805mijmeringHoe langer hoe vaker wordt de wereld opgeschrikt door een gek met een geweer. Ze hebben er inmiddels ook een mooie Nederlandse term voor: Lone Wolf. Een “Lone Wolf” hangt een theorie aan of idealiseert een beweging en daarbij radicaliseert hij in zijn uppie. Het zijn tot nu toe alleen mannen geweest. Dat radicaliseren is door het gebruik van internet geen probleem. Voor elke idiote theorie is wel een blogsite of community te vinden in de krochten van onze virtuele wereld. Zelfs onze eigen Geert Wilders inspireert mensen om te radicaliseren. En zonder de context te willen kennen van een democratisch gekozen parlementslid en diens afkeer om met geweld standpunten door te drukken, zijn de expliciete uitingen van Geert dus ook een reden voor een lone wolf om radicaler te worden.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110729mijmeringSinds deze week popt er weer iets van een oude hobby bij mij op: de Top 40. Niet direct een aanleiding voor, maar eigenlijk uit nieuwsgierigheid weer eens geluisterd naar de Single Top 100. Niet op de radio, maar via het populaire Spotify op mijn PC. Spotify is een online muziekcatalogus, waar je zeker 80% van de Top 100 muziek kunt vinden. Er ontbeert uit de lijst alleen een aantal Nederlandstalige songs –voor zover dit erg is. Vol goede moed begon ik –als 54-jarige nu niet bepaald de doelgroep- de nummers te beluisteren. De eerste twijfel overviel mij direct: wat is er mis met mijn dure Cambridge-installatie? Of is de bitrate van Spotify wel bestand tegen HiFi? Met de bitrate van Spotify is niets aan de hand. Muziek wordt weergegeven met 340 Kb per seconde en dat moet toch zeer acceptabel zijn.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110723mijmeringIn juli is het vaste prik: Tour de France. Mijn vrouw begint dan al bij voorbaat te mopperen. Ze geeft niets om sport en dat gestoemp over die heuvelige wegen duurt haar allemaal te lang. Dat men blij kan worden dat een renner als eerste de streep haalt, doet haar niets. De vraag is overigens wel zo of het terecht is dat de man heeft gewonnen. De renners moeten bovenmenselijke inspanningen verrichten en worden daarbij door een flink aantal soigneurs en medicijnmannen geholpen in de kunst om de juiste snoepjes uit de pot te vissen om drugstechnisch onopgemerkt de jury te passeren. Iedereen weet dat de renners stimulerende middelen gebruiken en er wordt streng op gecontroleerd. Maar het is een soort kat- en muisspel.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110716mijmeringVorige week sprak ik met een collega over het gebruik van social media. Ikzelf werk in de ICT-branche en ben daarom altijd wel in om te horen hoe ICT-oplossingen slim kunnen worden ingezet. Deze collega vertelde mij dat zijn wijkagent twitterde. Op zich niet zo vreemd, omdat al een groot deel van Nederland met 140 tekens per bericht de maatschappij bestookt. Deze agent doet het echter beroepsmatig en onderweg.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110708mijmeringDeze week werd er een sympathiek idee gelanceerd om op basis van samenwerking een hal in te richten waar Dongense verenigingen en stichtingen tegen kostprijs hun spullen kunnen opslaan. Het probleem nu is dat deze opslag weliswaar vaak kosteloos plaatsvindt bij een goedwillend bedrijf of bij vrijwilligers thuis. Op zich niets mis mee, maar hier kleven uiteraard nadelen aan. Krijgt het pand een andere bestemming, dan moeten de spullen verhuizen; stopt een vrijwilliger met activiteiten voor de club, idem. Dan heb je nog de kwaliteit van de opslag. Is het niet te vochtig, is de ruimte wel waterdicht en een belangrijke eis aan opslagruimte is: is het toegankelijk.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110702mijmeringHet moet niet gekker worden. In de tweede kamer is er een meerderheid voor een programmering op Radio 2 gevonden, waarbij minimaal 35% van het muzikale aanbod van Nederlandse makelij moet zijn. Waar bemoeien ze zich mee? Vanuit het nationalistische gedachtegoed van de PVV is het vanzelfsprekend dat wanneer je ergens subsidie voor geeft je ook iets te vertellen hebt over de inhoud. Bullshit! Het kan niet zo zijn dat de kamer uitmaakt welke dansen er op een podium worden gedanst, welke muziek er gedraaid wordt, wat er op TV komt en welke bands er op festivals komen. Daar gaan ze gewoon niet over.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110625mijmeringTerwijl het aantal miljonairs met 10% is toegenomen, de FNV een zeilende, pokerende en beleggende VVD-er in het bestuur krijgt, de werkeloosheid weer stijgt en fulminerende Geert Wilders vrijgesproken wordt van de meest kwetsende uitspraken die een mens kan bedenken, en daarvoor nog eens een levensgroot podium krijgt bij de media, valt het doek voor cultureel Nederland. Ik ben deze week naar Oerol geweest.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110618mijmeringIk ben een muzikale omnivoor. Ik ga met hetzelfde gemak naar een hardrockconcert als naar een opera of orkestuitvoering. Ja, ook klassieke muziek vind ik mooi. En klassieke muziek is pas echt een beleving als je zo’n orkest in levende lijve ziet en vooral hoort. Thuis is men minder te spreken over deze laatste kunstvorm. Mijn vrouw gaat zelden mee als ik naar een concert wil, want ze geeft er niet veel om. En dat ze niet alleen is blijkt wel uit de cijfers. De belangstelling neemt sterk af. Het is ook zo dat onbekend, onbemind maakt.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110611mijmeringWe worden bedreigd door een bacterie op de groente. De EHEC-bacterie, waar ik tot voor enkele weken geleden nog nooit van had gehoord, rukt op uit Duitsland en zal een spoor van verderf zaaien. Er zijn op bepaalde groentes sporen van deze bacterie aangetroffen; niet massaal, maar wel groente die afkomstig was uit de besmettingshaard. Gevolg: miljoenen kilo’s tomaten, komkommers etc. worden in half Europa doorgedraaid, grenzen worden gesloten en niemand durft meer verse groente te eten. In mijn ogen is het net zoiets als dat we de ramen dicht moeten doen omdat er in Japan een kernramp plaats heeft gevonden. We worden paranoia.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110606mijmeringEen paar weken geleden kwamen er alarmerende berichten van het boekenfront. Eén van de grootste boekverkopers moet een aantal mensen ontslaan omdat de verkoop stagneert. Wordt er minder gelezen of heeft de crisis hard toegeslagen? Duidelijk is dat er waarschijnlijk niet minder gelezen wordt. Veel mensen lezen kranten, tijdschriften en ook romans, maar het aanbod is wel erg groot en lezen kost tijd en tijd concurreert met alles wat je doet: sporten, tv-kijken, gamen, internetten, huishouden, werken etc. De crisis?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110529mijmeringJe hebt geen enkel idee waar jouw gegevens allemaal zijn opgeslagen. Ik loop vanmiddag een winkel binnen, ik koop iets en de verkoper vraagt aan mij mijn postcode en huisnummer. Triomfantelijk vertelt de verkoper dat ik Rinus Krijnen ben. Verbaasd ben ik er niet over, want het antwoord is logisch. Maar ik vraag me wel af wat zo’n bedrijf nu eigenlijk van me weet. Bij een elektronicawinkel kunnen ze zien op welke gadgets ik kick en bij de supermarkt zouden ze door mijn koopgedrag misschien wel kunnen zien hoe gezond ik eet en dus hoe lang ik nog te leven heb.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110521MijmeringDe gemeente Dongen leverde vanwege haar verplichtingen het financieel jaarverslag op over 2010. Het zijn moeilijke jaren. Zware bezuinigingen zijn nodig om de eindjes nog aan elkaar te kunnen knopen. De gemeente moet zich daarbij achter de oren krabben om vast te stellen welke kerntaken ze nu eigenlijk heeft. Aan historische dwalingen kan men geen geld meer uitdelen: het moet duidelijk zijn dat de gemeente alleen een taak heeft met betrekking tot de uitgaven als het algemeen belang wordt gediend, dat moge duidelijk zijn.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110515MijmeringVan de week las ik in de krant dat onze economische groei het hoogste peil had bereikt sinds drie jaar. Reden voor een licht gejuich bij de economen. Wellicht is dit het licht aan het einde van de tunnel, hoopt men daar. Er stond ook nog bij dat de consumenten –ondanks de belabberde rente – toch nog erg de hand op de knip hielden en veel spaarden. Dat is niet voor niets.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110507MijmeringDe eigenaar en hoofdredacteur van Dongenhomespot is van nature een radioman en een optimist. De internetkrant is een fantastisch initiatief, maar eens per twee jaar denkt Piet terug aan de radiojaren bij de VIRO in de Volckaert, waar hij direct contact had met z'n luisteraars en kruipt er in hem weer iets naar boven om toch maar weer eens een bal in de radiolucht te werpen. Min of meer om deze reden heb ik Piet leren kennen en werk ik nu al bijna twee jaar samen en is dit bijvoorbeeld mijn vijftigste column bij Dongenhomespot.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110505MijmeringHet is al 67 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog achter ons ligt. Jaarlijks herdenken we op vier mei de doden en –hoe hypocriet- eens in de vijf jaar de bevrijding. Wij zuinige Hollanders vinden een nationale feestdag elk jaar een beetje te duur. Vanmorgen hoorde ik op de radio een discussie over vier mei. We moesten eens ophouden op vier mei alle gevallenen uit alle oorlogsgeweld te herdenken, maar uitsluitend de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110424MijmeringAls columnschrijver ga je telkens op zoek naar een geschikt onderwerp. In de regel is het een onderwerp waar je jezelf bij betrokken voelt en wat je raakt. Je maakt je boos of je bent verbaasd en vanuit die emotie ga je aan de slag. Eerst een beetje research op het net en dan hup: tikken. Het is lastig als er de afgelopen week niets in Dongen is gebeurd, want eigenlijk probeer ik telkens een – liefst politiek- onderwerp uit onze eigen leefgemeenschap te kiezen. Als het dan zo'n week is dat Dongen doorsliep moet je gaan uitwijken. Deze week is er op zich wel wat gebeurd in Dongen, prachtig weer –ongekend in deze tijd van het jaar – de jaarmarkt etc. Maar echt spannend is dat ook niet.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110416MijmeringAfgelopen carnaval ging ik met een klein graadje vorst naar een café in Dongen. Het was tegen een uur of negen en de clientèle bestond voor 80% uit jonge mensen; tieners en misschien twintigers. Het viel me op dat bijna elk meisje met ontblote schouders rondliep en zwaar was opgemaakt –een beetje hoerig. Niet dat ik een spannend uitzicht verafschuw, maar ik was toch wel even verward. Natuurlijk: binnen is het warm en hoef je geen dikke kleren aan, maar kom je buiten dan is het toch wel heel erg fris met die blote lichaamsdelen. En velen liepen ook zo over straat; brrr…

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110402MijmeringGisteren bereikte ons het bericht uit het gemeentehuis dat het college van Dongen uit de burgemeester plus vier wethouders blijft bestaan. In mijn vorige column had ik de overgebleven wethouders al gefeliciteerd met hun loonsverhoging, maar het blijkt dat ze over weinig ambitie beschikken en hun parttime baantje willen handhaven en dat ik voor de muziek uit toeterde. Dat wil zeggen dat men nu op zoek gaat naar een vierde wethouder.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110329MijmeringHet is uiteraard als een vulkaanuitbarsting politiek uitgestort over Dongen. Het rommelde al een tijdje, maar nu is de eruptie een feit. Dongen zal het de komende jaren zonder SP moeten doen, want niet alleen de fractie gooit de handdoek in de ring, ook wethouder Roovers kon niet anders zonder ruggensteun. Gebrek aan beschikbare kwaliteit op de lijst en -volgens mij- de verstikkende post-communistische partij-organisatie van de SP, waren al een tijdje

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110326MijmeringHet is weer 35 jaar geleden sinds we de zomertijd aaneengesloten voeren. Daarvòòr zijn er een aantal periodes geweest waarin wel of niet de
zomertijd werd toegepast: de eerste keer in 1916. Het voordeel van de zomertijd is dat het langer licht blijft; of eigenlijk reguleren we dat we een uur eerder
opstaan om langer van het daglicht te genieten. Ik ben altijd blij als het weer zover is.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110319MijmeringHet is geen spelfout, de titel van mijn column, en ik ben niet eens tegen een eenduidig reisdocument, maar de OV-chipkaart bezorgt je toch wel hoofdbrekens. Ik reis veel met de trein en wetende dat je binnenkort niet meer zonder OV-Chipkaart kunt reizen dacht ik, om de drukte voor te zijn, nu alvast een persoonlijke ov-chipkaart aan te vragen. Reizen deden we al sinds 1,5 eeuw met kaartjes. Eerst kochten we die bij een loket, en sinds pakweg 10-15 jaar bij een automaat. In het begin had je zelfs nog perronkaartjes. Dat betekende dat je niet op het perron kon komen zonder vervoersbewijs of een los kaartje, waarmee je bijvoorbeeld vanaf het perron je familie of vrienden kon uitzwaaien of begroeten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110310MijmeringIk heb er nog niets over gezegd, maar mijn irritatie is mateloos. Rechts Nederland krijgt haar speeltje: We mogen op sommige snelwegen 130 kilometer per uur rijden. Binnenkort ga ik naar Terschelling en ik ga het gelijk uitproberen! Mooi niet dus. Terwijl de gemeenschap zucht onder torenhoge benzineprijzen, grote hoeveelheden fijnstof en CO2 wordt deze eerste echt zichtbare daad van het kabinet uitgevoerd. En wie heeft er plezier van? De gewone burger die ’s ochtends naar zijn werk gaat zit meestal maar enkele tientallen kilometers in de auto. Bovendien mag hij dan al blij zijn dat hij 50 gemiddeld kunt halen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110306MijmeringOp 500 meter diepte liggen in Dongen kleilagen. Die liggen daar al miljoenen jaren. Volgens Greenpeace zijn er plannen om afval van kernenergie onder de grond te gaan opslaan. Elk land heeft recht op zijn eigen problemen en daardoor kunnen we met ons afval van onze kerncentrales, Borssele, misschien nog van Dodewaardt en Petten nergens terecht. Je kunt moeilijk dit aan je buurland schenken. Het moet namelijk 10000en jaren lekvrij, dus potdicht bewaard blijven. Gaat het lekken dan ben je als bewoner van dorp, stad, regio of mogelijk land goed de pineut. Regelmatig benadrukken voorstanders van kernenergie dat het maar om kleine hoeveelheden radioactief afval gaat. Maar bij kernafval gaat het niet alleen om het volume van ongeveer 1000 m3 per jaar, maar vooral om het gevaar van zelfs een minieme hoeveelheid radioactiviteit.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110225MijmeringOndanks 24 kandidaten op de lijst blijkt de SP in Dongen met heel veel moeite haar volksvertegenwoordiging in de raad op orde te kunnen houden. Met het vertrek van de fractievoorzitster is de bodem van de mogelijkheden bereikt en Gerrit Draisma, die vanwege een mogelijke verhuizing naar elders zijn kandidatuur niet wilde verlengen en dus niet op de verkiezingslijst stond, is naarstig in gesprek met mogelijk geschikte kandidaten op de lijst.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110218MijmeringNa de oorverdovende stilte als opvolging van de estafettestokjes is de volgende inwonerparticipatie-innovatie: het “inwonerpanel” in Dongen een feit. Al eerder heb ik me kritisch uitgelaten over dit fenomeen. In mijn ogen zijn juist de politieke partijen de ingang om de burgers te vertegenwoordigen en geen dure onderzoeksbureaus. Juist het dualisme heeft de volksvertegenwoordiging – de gemeenteraadsleden – meer vrijgespeeld om de kaders op te halen waarbinnen de gemeente haar beleid zou moeten gaan voeren. Als de politiek daar niet toe in staat blijkt moeten de partijen zich diep schamen. Het is uitermate gemakzuchtig en duur om dit aan een commerciële organisatie over te laten. En ik dacht dat we moesten bezuinigen?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110212MijmeringAlles wat een mens angst inboezemt is reden voor Geert Wilders om drastische maatregelen te willen treffen. Deze politicus, die ons kabinet gedoogt, is niet vies om hierover proefballonnetjes op te laten. Deze week gaat het over de overlast die schorriemorrie in de wijken veroorzaakt. Schorriemorrie bestaat, dat is duidelijk. Zelf van nabij meegemaakt zul je maar zo’n buurman hebben. Een buurman die regelmatig in de relationele sfeer onder invloed van drugs en drank ruziet met zijn vriendin en dan midden in de nacht de voordeur intrapt of staat te roepen buiten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110203MijmeringDe laatste jaren ga ik zeer regelmatig met de trein naar een bestemming ten behoeve van mijn werk. Tot begin vorig jaar betekende dit dat ik nogal eens een keer in een overvolle trein zat richting bijv. Utrecht. Daarna is een grote roosterwijziging gekomen in het treinverkeer en ik moet eerlijk zeggen, ik klaag niet echt. De bezetting van de trein is sindsdien beter op het aanbod aangepast. De route die ik het vaakst rijd met de trein is Tilburg – Utrecht. Ik parkeer de auto bij station Tilburg Universiteit zoals station west tegenwoordig heet en neem dan meestal de stoptrein naar Utrecht. De negatieve naam stoptrein is ook uit de gratie en de treinen heten nu “Sprinter”. In mijn optiek zijn het een soort

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110123MijmeringHet doet me denken aan de tijden dat we nog in zwart-wit naar de TV keken. Na geloof ik meer dan 20 jaar was er weer eens een groot studentenprotest en wel in het centrum van de Nederlandse politiek, in Den Haag. Soms neig ik naar complottheoriegedachten en dit had ik bij deze protestmars ook. Blijkbaar had de AIVD aanwijzingen, dat er tijdens de beoogde vreedzame protestdemonstratie radicale elementen zouden komen om de orde te verstoren. Men kon niet aangeven wie, waarom en welke, maar de dreiging zou er zijn. Reden genoeg om een paar pelotonnetjes ME extra te sturen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110116MijmeringDongen kent een rijk verenigingsleven en vele sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. Al jaren worstelt de politiek met de huisvesting van deze activiteiten. Vaak zijn de accommodaties niet functioneel, te duur in onderhoud en beheer of verouderd. Er zijn voor dit doel een aantal gemeentelijke gebouwen in gebruik, maar ook een aantal private ondernemingen stellen hiervoor ruimte beschikbaar. Aanvankelijk leek het Multifunctioneel Centrum de heilige graal waarbinnen alles zou worden opgelost, maar door de stroperige besluitvorming, de oplopende kosten en telkens opnieuw oplaaiende discussies heeft dit college besloten de plannen af te kappen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110108MijmeringHet was natuurlijk wachten totdat het werkelijkheid zou worden. Toen SP-voorman Roovers vorig jaar het pluche betrad met de portefeuille WMO had ik al met hem te doen. De immer strijdlustige Roovers, die te vuur en te zwaard de belangen van de onderkant van de maatschappij met zijn partij heeft verdedigd, moet nu zelf het opgetrokken kasteel afbreken. Destijds vroeg ik me ook al af of het voor een SP-man wel verstandig is deze positie te kiezen in een college, wetende dat je bij bezuinigingen op deze portefeuille je eigen achterban tegen je zult krijgen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

110104MijmeringJa het is alweer 2011. Elk jaar denk ik dat een jaar weer sneller is voorbij gegaan dan het voorgaande en volgens mij is dat ook zo. Ik heb daar een theorie over. Als je erg jong bent dan is de verhouding tussen de tijd die een jaar duurt in verhouding tot de tijd die je geleefd hebt nog behoorlijk groot. Als je bijvoorbeeld tien jaar bent dan is een jaar 10% van je leven en dus een substantieel deel. Bovendien heb je in het begin van je leven ook nog niet zoveel meegemaakt en zijn veel zaken nieuw of zijn het eerste ervaringen. Die eerste ervaringen maken ook veel meer indruk dan wanneer je al veel dingen hebt meegemaakt. Ben je vijftig of ouder –zoals ik- dan is een jaar niet eens 2% van je leven en heb je dus hoe dan ook van je leven veel meer herinneringen opgeslagen dan die van het afgelopen jaar. De spanning van het leven loopt ook af, omdat je niet veel nieuwe ervaringen ondergaat. Veel dingen heb je al een keer eerder of meerdere keren gedaan of ondergaan.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

111015mijmeringGod schiep de mens naar zijn gelijkenis. Dat het niet altijd even goed gelukt is, moeten we maar voor lief nemen, maar in principe is de mens een mooi schepsel. Na een aantal jaren gaat de mens er uiterlijk flink op achteruit. Vooral veel vrouwen vinden dat verschrikkelijk en doen er heel veel aan om hun echte leeftijd te verdoezelen en gaan een hopeloos gevecht aan met de zwaartekracht en de kilo’s. Mannen zijn hier in het voordeel. Ook zij zijn als ze jong zijn veel mooier dan als ze ouder worden, maar op één of andere manier wordt de aftakeling bij mannen minder erg gevonden –door vrouwen- en daardoor zijn ze ook minder bereid dezelfde strijd te voeren als vrouwen. Rijpere, authentieke mannen blijven populair, ook al worden zij door de tand des tijds getroffen.

COLUMNS
 
Sinds 1 januari 2000 maak ik columns onder de naam 'mijmeringen'. Mijn columns gaan over wat in mij opkomt of wat me bezighoudt. De mijmeringen werden tot 2007 voorgelezen op Radio 0162, de Dongense radio. Van 2007-2010 kon je de mijmeringen horen via Omroep Dongen, de podcastopvolger van Radio 0162. Sinds 2010 publiceerde ik de columns ook bij DongenHomespot. In april 2016 besloot ik ook het inspreken van de mijmeringen te filmen. In 2022 ben ik overgestapt naar Dongen.Nieuws, vanwege het beëindigen van DongenHomespot. Ik heb besloten om de columns niet meer te filmen en ben weer teruggegaan naar de podcast. 
 
Rinus Krijnen

Facebook

youtube

twitter

Instagram


....And then one day you find ten years have got behind you.

No one told you when to run, you missed the starting gun (Pink Floyd