MIJMERINGEN

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

141221MijmeringDe Eerste Kamer is in het bestuurlijk stelsel van ons land het meest ondemocratische onderdeel. Om te beginnen wordt de Eerste Kamer niet rechtstreeks gekozen door u, de kiezer. Nee: de vertegenwoordigers van de Provinciale Staten kiezen de senatoren. De provinciale verkiezingen staan van alle verkiezingen op de laagste belangstellingsplaats van de kiezer. Terecht, want wat is nu de provincie eigenlijk? In een provincie maken de grote steden toch de dienst uit? De Provinciale Staten doen iets met stad en platteland, mobiliteit, ruimte, cultuur en economische zaken. Gaap...

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

141204MijmeringWe zijn al zo'n vijftig jaar bezig om van Europa iets van een eenheid te maken. Tot op heden heeft ons dat meestal niet veel meer opgeleverd dan wetgeving over bijvoorbeeld de breedte van de kozijnen aan de binnenkant van een damestoilet in een horecagelegenheid op het oosten of de afstand tussen de knoopjes van een damesshirt. Dit om oneerlijke concurrentie te voorkomen. 750 Parlementariërs zijn continu op reis tussen huis, Brussel en Straatsburg en tussendoor zijn ze aan het lunchen of dineren met lobbyisten, die er geen enkel belang bij hebben dat er over de echte zaken besluiten worden genomen. Om de parlementariërs toch een beetje aan de gang te houden, lijken de onderwerpen voor besluitvorming vaak gezocht.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

141123MijmeringAfgelopen week las ik dat kinderen op "iPAD-"scholen alleen nog blokletters leren herkennen, maar het vak "schrijven" eigenlijk niet meer bestond. De motivatie was eenvoudig: schrijven is niet relevant meer. Hooguit een kattenbelletje en dat kan prima in hanige blokletters. Het mooie zwierige, vaak schuine handschrift verdwijnt langzaam maar zeker. Bijna iedereen heeft wel een hulpmiddel nu om teksten direct digitaal weg te schrijven: smartphones, tablets, phablets, netbooks of laptop.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

141102MijmeringAls het over dienstverlening gaat in onze woonomgeving zijn er een aantal voorzieningen, die er moeten zijn.
Tot een paar jaar geleden waren dat energie, riolering en stromend water. Voor vele groepen zijn dit nog steeds de noodzakelijke voorzieningen. Maar er is er één bij gekomen: internet. Een huis in Nederland zonder internet is als een huis zonder raam. En wonen er digital natives in het huis, dan is een internetloos huis ondenkbaar. Met internet bedoel ik niet alleen de technische randvoorwaarden om online te zijn, maar het in contact met de buitenwereld kunnen staan. 50 en zelfs 100 jaar geleden konden we dat ook met de telefoon.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

141026MijmeringIn 1976 is Ebola voor het eerst als nieuwe ziekte ontdekt. Het stak op in midden-Afrika. Al snel was duidelijk dat de ziekte zich verspreidde door contact te hebben met de patiënten. De uitbraken sinds 1976 bleven echter beperkt tot enkele tientallen in een kleine omgeving. Tot 2014. Nu werd de ziekte in december 2013 voor het eerst geconstateerd in West-Afrika en al snel waren er meer dan 100 doden. Een groot verschil met eerdere uitbraken is, dat men in de landen aan de Westkust veel meer reist, waardoor de kans op verspreiding veel groter is.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140921MijmeringHet is altijd al zo geweest dat werkeloosheidscijfers een graadmeter voor herstel van een ingezakte economie waren. Ik herinner nog dat in de jaren 90 van de vorige eeuw met een succesvolle politieke campagne: "werk, werk, werk", de economie weer uit het slop kwam door banen te creëren. Niet iedereen was er even blij mee, want vaak waren deze banen gesubsidieerd. De politieke tegendruk was dat gesubsidieerde arbeid de doorstroming naar reguliere arbeid in de weg stond. Het gevolg is dat deze vorm eigenlijk niet meer bestaat, of is alleen gericht om de kans op doorstroming te vergroten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140913MijmeringBinnenkort verdwijnt de chipknip. Om precies te zijn 1 januari 2015. Het vreemde is dat veel bedrijven nog maar weinig hebben gedaan met betrekking tot de opvolging. Niet dat de chipknip een glorieus leven heeft geleden, maar inmiddels is het wel ingeburgerd in parkeermeters en bedrijfskantines. En wat krijgen we hiervoor in de plaats? Nog ruim drie maanden en de chipknip is weg. Bij mijn werkgever heb ik nog niets gemerkt van een definitieve opvolging.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140830MijmeringEr gebeurt van alles op het gebied van de aan ons aangeboden telefoondiensten. Om te beginnen is in 25 jaar tijd de vaste telefoon zowat uitgeroeid. Hadden we het eindelijk voor elkaar dat zowat geheel Nederland na bijna 100 jaar telefonisch thuis bereikbaar was, zijn we dit in rasse schreden weer aan het afbreken.
De telefoon die door een staatsbedrijf werd gedistribueerd, was aanvankelijk alleen beschikbaar voor servicediensten en het midden- en kleinbedrijf. Voor deze groep was dit direct nuttig. Particulieren volgden later. Simpelweg omdat aanleg en abonnement erg duur waren en de economische toestand niet altijd ruimte liet om zoiets luxe als een telefoon aan te schaffen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140824MijmeringDe belangrijkste politiefunctionaris in ons dorp is de wijkagent. Dit is de agent die het dichtst bij de burger staat. Zijn of haar taak is er vooral op gericht dat zaken niet uit de hand lopen. In plaats van direct bonnen schrijven zal een wijkagent eerst met de betrokkenen in gesprek gaan. De wijkagent heeft een belangrijke observerende taak. Hij of zij kan (laten) ingrijpen als de agent grote overtredingen ziet en kan zelf ook ingrijpen als hij of zij van mening is dat door zijn of haar optreden vervelende zaken kunnen worden voorkomen. De wijkagent heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en kan dus op alle gebieden ingrijpen en verbaliseren.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140817MijmeringIn de tijd dat we technisch tot van alles in staat zijn, willen we de ontwikkelde producten ook toepassen of op zijn minst verkopen.
Ontwikkeling van producten is duur. Zeker als je gericht voor een bepaalde behoefte een oplossing zoekt, vergt het veel tijd en onderzoek. De opbrengsten van dit onderzoek leidt tot een product waar de markt om vraagt. Normaliter wordt dan het product erg duur in de markt gezet. De onderzoekskosten wil men zo snel mogelijk terugverdienen over de rug van de early adopters. Vaak ook omdat namaak op de loer ligt. De kostprijs van het product zit meestal niet in het materiaal of hoe het gemaakt wordt.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140802MijmeringDaar waar we enkele tientallen jaren al onze sociale en maatschappelijke banden aan het vieren waren en plotseling allemaal individuen bleken, zie je dat vandaag de dag noodgedwongen we weer op zoek moeten naar een sociale en maatschappelijke cohesie. Vooral in de afgelopen veertig jaar heeft hier in Nederland het liberalisme hoogtij gevierd. Alles kon je zeggen; je hoefde geen rekening te houden met andere meningen, zolang het fatsoenlijk bleef en mensen niet echt beledigde. Iedereen vond het ook doodnormaal dat je alles kon zeggen. Wat een gevolg was dat mensen ook los kwamen van de verzuilde instanties, die als beklemmend en ouderwets werden afgedaan. Ook wel logisch, want binnen de zuilen golden strenge regels. Met de afbraak van de zuilen groeide ook de verzorgingsstaat.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140720mijmeringGrote verontwaardiging afgelopen week toen een vliegtuig van Malaysian Airways neerstortte in de Oekraïne. Het neerstorten van vliegtuigen is de laatste jaren een zeldzaamheid. De veiligheid aan boord en de vliegtuigen zijn sterk verbeterd en passagiers kunnen met een gerust hart in een verkeersvliegtuig stappen op weg naar hun zakelijke of vakantiebestemming.
De verontwaardiging is groot omdat het neerstorten van het vliegtuig niet kwam door een technisch mankement of menselijk falen, maar door een oorlogshandeling. Het toestel is door oorlogstuig, waarschijnlijk met een raket, uit het luchtruim neergeschoten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140713mijmeringNederlanders zijn zo een handelsvolk, dat ze zich continu laten flessen. Zo is bijna iedereen ontstellend blij dat hij of zij ergens korting heeft bedongen. Korting is leuk, want dan betaal je minder voor hetzelfde. Ze lopen dan vooraf met een stoere handelsblik binnen in een winkel en gaan over de prijs onderhandelen. Ze lopen weg, dreigen met concurrenten en internet, komen weer terug en bij het eindspel wordt de knoop doorgehakt: 20% korting! En was het tot voor kort not done om dit in winkels te doen; de stoere consument deinst nu nergens meer voor terug.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140706mijmeringVanaf dat mensen iets aan het papier hebben toevertrouwd gaat het mis. Eigenlijk al met het maken van rotstekeningen. Hoezo mis? Tot dat moment werden zaken alleen overgedragen van mens tot mens door mondelinge overlevering. Alles wat niet werd onthouden en overgedragen werd vergeten. De wereld zat toen eenvoudig in elkaar. Stierf een persoon, dan werden met hem alle herinneringen begraven.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140622mijmeringIn het begin van de jaren 80 bleek dat bij sollicitaties bepaalde bevolkingsgroepen werden achtergesteld. Daar moest iets aan gedaan worden. Vooral mensen met een beperking, allochtonen en vrouwen waren het slachtoffer en werden minder vaak verkozen voor een functie dan mannen. Dat veranderde door nieuwe wetgeving. Voortaan mocht men een voorkeur uitspreken voor iemand met een beperking, een allochtoon of een vrouw wanneer er kandidaten waren voor een functie. Vooral het noemen van de vrouw als blijkbaar achtergestelde groep was een direct voortvloeisel uit de post-jaren zeventig emancipatiegolf. Al was het toen zeker wel zo dat vrouwen relatief minder kansen kregen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140615mijmeringEen derde van de tienermeisjes vindt de gymles helemaal niet leuk. Gevolg: ze bewegen te weinig en dijen uit. De oorzaak is volgens een onderzoek, dat de meisjes zich niet altijd prettig voelen tijdens de gymles, omdat sinds pakweg 30 jaar jongens en meisjes gezamenlijk gymmen. In mijn tijd op het atheneum was er nog geen sprake van gezamenlijk sporten. Wel was er een verschil in uniform. De jongens hadden een kort, groen standaardsportbroekje met een wit T-shirt aan en de meisjes moesten sporten in een kort groen broekje met elastiek om de benen, een ballonbroekje genaamd. Er worden bij mij allerlei onzinnelijke associaties gewekt als ik me afvraag waarom de kleding toen onderling afweek.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140608mijmeringIk lees 's morgens de krant. Eerst gebeurde dit via de papieren versie uit de brievenbus, maar sinds ruim een half jaar lees ik de krant vanaf mijn tablet. In de praktijk blijkt dat ik sindsdien meer artikelen lees. De papieren krant –gelukkig in tabloidformaat- is niet altijd een gemakkelijk ding. Je primaire leesgebied –recht voor je- pak je als lezer als eerste op en je ogen maken een soort kring naar de buitenkant. Althans, zo werkt het bij mij.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140601mijmeringHet roer moet om. De rijken worden alleen maar rijker en de armen armer. Het geruchtmakende standaardwerk "Kapitaal in de 21e eeuw" dat de Franse econoom Thomas Piketty schreef, maakte hier al gewag van, met grote mondiale ophef. Piketty werd door deze bewering direct geparkeerd bij de linkse economen zoals Karl Marx. Maar het werk was zo sterk onderbouwd, dat de wereld van het kapitaal toch wel achter de oren ging krabben. Ondanks wat gesputter van de Financial Times over de bronnen van Piketty, beweert de laatste ook dat bij meer of betere bronnen hij niet tot een andere conclusie kan komen. Als de conclusies dus kloppen, en daar heeft het alle schijn van, dan zou je denken dat dit dan het probleem van de armen is, maar die conclusie is iets te voorbarig. Een deftige dame uit het Rotschild-geslacht –Lynn Forester de Rotschild- trok deze week aan de alarmbel en trommelde al haar rijke vriendjes bij elkaar in London, om over het probleem te praten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140524mijmeringAls je niet zou kunnen kijken, mis je heel wat. Zelfs al mis je deels het zien van bepaalde kleuren, zoals in Nederland bij 700.000 voornamelijk mannen het geval is door kleurenblindheid, ben je al behoorlijk benadeeld. Weliswaar zijn de overige vier zintuigen zeker ook erg belangrijk, maar zien is letterlijk de meest in het oog springende. Zo gauw je 's morgens je ogen opent neem je met je ogen van alles waar en acteer je vaak op basis vanwat je ziet. Zo zie je dat je huis rommelig of juist opgeruimd is, neem je de seizoenen waar door naar buiten te kijken. De grootste handicap als gevolg van falende zintuigen, is toch het niet kunnen zien.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140518mijmeringAls we digitale archiefreuzen moeten geloven slaan we elk jaar digitaal evenveel op als alle jaren ervoor samen. Een soort wet van Moore voor archieven. De gegevens en informatie die wordt opgeslagen heeft uiteraard geen zin als wij als gebruikers er geen toegang toe krijgen. In toenemende mate zie je dan ook dat bronnen voor veel gebruikers te openen zijn. Dat kan om allerlei redenen zo zijn: men wil transparantie bereiken, wellicht leren van het verleden –al merk je daar niet veel van-, procesinformatie tot de bron kunnen herleiden voor bewijslast en simpelweg archiveren omdat het kan.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140510mijmeringDe titel zal u niet direct uit de slaap houden. Het klinkt als iets ingewikkelds en dat is het ook. De opzet van circulaire economie is erop gericht om binnen het economische systeem spullen en grondstoffen maximaal te hergebruiken en zodoende zo min mogelijk waarde te laten verliezen. In de meest optimale vorm betekent dit dat de prullenbak tot verleden tijd behoort. Het verschil met het huidige lineaire systeem is dat grondstoffen na omzetting tot producten na verbruik niet worden vernietigd. Een groot deel van de huidige producten verdwijnt op een afvalhoop om uiteindelijk te worden opgestookt. Vaak zijn daar zeldzaam wordende grondstoffen bij, die we in het huidige systeem nog niet of nog niet goed kunnen scheiden, maar wel zouden willen hergebruiken.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140503mijmeringJe kent het wel. Loop je de supermarkt binnen voor een potje jam. Staat er een heel schap vol met dit zoet beleg. En dat er verschillende vruchtsoorten worden aangeboden is tot daar aan toe, maar alleen al van aardbeienjam heb ik keuze uit een enorme hoeveelheid: Veel en weinig suiker, wel of niet met stevia gezoet, veel of iets minder calorieën en daarnaast ook nog eens tig merken en prijzen. Het goedkope huismerk onderaan op de plank; het premium merk op ooghoogte en het “middenmerk” hier net onder of boven. Dit levert keuzestress op. Een besluiteloze medemens kan zo een half uur voor zo’n schap blijven afwegen wat te doen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140420mijmeringBinnenkort zijn er weer verkiezingen voor Europa. Als je de media geloofd hebben wij als Nederlander allemaal een hekel aan Europa. Deze anti-Europa-houding is modieus bij het journaille. Lekker trappen tegen de torenhoge kosten, dubieuze regelgeving en besluitenloosheid. Deze sentimenten worden naar hartenlust gevoed door de uitersten van het politieke spectrum: de PVV en de SP. Allerlei uitvergrote incidenten doen vervolgens het werk om het er nog maar even wat dieper in te smeren dat Europa ons niets biedt.
Maar stel dat we geen Europa hadden gehad: dus geen kolen- en staalunie, geen Benelux, geen EEG en geen EU. Dan waren we nu niets. Juist in de glorietijd van Europa hebben we ons met Europa in het achterland economisch ontzettend goed kunnen ontwikkelen en een positie ingenomen waar menig land jaloers op kan zijn. En nu de crisis zijn sporen trekt krijgt Europa de schuld.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140405mijmeringDe sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom is altijd een opvallende fabriek geweest. Als een enorm sigarettenpakje staat de fabriek in een onmogelijke bocht langs de snelweg aan de rand van de stad. Dat hier bijna 1500 mensen werken verbaast mij in deze tijd van automatisering. Ik weet niet exact wat men allemaal in deze sigarettenfabriek doet, maar blijkbaar heb je er veel mensen voor nodig, of gaat het om een gigantische hoeveelheid sigaretten.
Nu gaat de fabriek dicht. Philip Morris is een Amerikaans bedrijf en naar goed Amerikaans gebruik wordt er alleen gekeken naar de winstcijfers en in dit geval de winstmarge.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140323mijmering

Deze week waren er de lokale verkiezingen. Voor alle actieve politieke partijen zijn dit de belangrijkste verkiezingen van allemaal. Lokale partijen doen aan geen andere verkiezingen mee en de landelijke partijen hebben uiteindelijk hun belangrijkste aanhang in de lokale politiek en bouwen hun netwerk ook op vanuit de lokale politici. Ook voor de landelijke partijen zijn de lokale verkiezingen daarom de belangrijkste. Als lokale politici zich regionaal of landelijk gaan richten, betekent dit in de meeste gevallen dat men de lokale politieke arena verlaat.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140316mijmeringNederlanders zijn op slechts een paar gebieden zuinig met informatie delen. Op Facebook tref je niet aan hoeveel iemand verdient en hoeveel hij op zijn bankrekening heeft staan. Verder is zowat alles digitaal bespreekbaar. Reden genoeg om ophef te maken over het voorgenomen besluit van ING om betalingsgegevens, weliswaar geanonimiseerd, te verkopen aan de hoogste bieder. De wereld ontplofte zowat. Want inderdaad, alle zielenroerselen van grote delen van ons volk worden –ongevraagd- in de wereld op het net geworpen, maar geldzaken zijn nog een taboe. Wel lopen we met klantenkaarten te zwaaien om een euro korting te krijgen; vaak niet beseffend dat je daarmee ook je betaalsporen achterlaat. De ING probeerde de commotie wat te temperen door aan te geven dat de klanten er wel toestemming voor moeten geven. Maar waarom zou een klant hiervoor toestemming geven? Dat gebeurt alleen als er iets tegenover staat lijkt me. De klant kan nauwelijks beseffen wat de kracht en invloed is van het beheren van de betaalstroom en het gebruik maken van de informatie hieruit. De reikwijdte kan hij niet overzien.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140301mijmeringIn een ziekenhuis kom je niet voor je lol. Omdat je lichaam zelf niet in staat is je er weer bovenop te krijgen hebben we medische hulp nodig en dat voeren we in deze instellingen uit. Het kan ook voorkomen dat je zo ernstig ziek bent, dat je hier overlijdt. De meeste overledenen die ik heb gekend zijn ook hier gestorven. Niets vreemds. Dat mensen in een kist het ziekenhuis verlaten is niet de primaire opdracht aan het hospitaal. Het ziekenhuis, een bedrijfsverzamelgebouw met enorm veel verschillende competenties, zal zonder meer haar best doen om te voorkomen dat patiënten overlijden. In de eed van Hippocrates hebben artsen immers beloofd mensen niet te doden.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140223mijmeringIk rijd een auto. Een hekel heb ik niet aan autorijden, maar ik rijd liever voor mijn plezier dan voor mijn baas. Helaas moet ik nogal eens ergens in het land zijn. Onze firma is verspreid over diverse locaties en hoewel ik eigenlijk gevestigd ben in Tilburg spreek en zie ik regelmatig collega's in den lande. Als we een groot internationaal bedrijf zouden zijn geweest hadden we allang dat gereis beteugeld. Maar vele van mijn collega's zijn van de oude stempel en vinden een (lease-)auto een onmisbaar emolument en tevens belangrijk statussymbool.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140202mijmeringIn rap tempo zien we de afgelopen periode banen verdwijnen. Hier 100, daar 1000, het lijkt niet op te houden. De crisis wordt hiervan de schuld gegeven, maar is die wel de feitelijke oorzaak?
Natuurlijk zijn de loonkosten vreselijk hoog en werkgevers zullen er kien op blijven dat er niet teveel mensen in dienst zullen blijven. Maar opvallend in deze tijd is dat er veel mensen worden ontslagen bij bedrijven, waarvan de werkgever niet echt in financiële problemen zit. Zelf werk ik in de financiële sector en in deze zogenaamde “bit”-industrie vallen erg harde klappen. In pakweg 15 jaar loopt het aantal medewerkers terug naar een kwart van de periode rond 1995. En hier gaat het dan niet over slecht opgeleid personeel, maar mensen met diploma’s en veel ervaring. De oorzaak van deze enorme daling van werk zit niet in de hoeveelheid van het werk. Nog nooit was de wetgeving zo complex en nog nooit is er zoveel keuze geweest in financiële producten. De vraag is ook niet echt afgenomen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140119mijmeringJe ziet het hoe langer hoe vaker. Je zit in een restaurant en twee (meestal jonge) mensen komen binnen, gaan zitten en trekken beiden hun smartphone uit hun zak en gaan ijverig met het apparaat aan de slag. Van een conversatie is geen sprake en je vraagt je af waarom ze samen naar dit restaurant zijn gegaan. Wel worden de gerechten gefotografeerd en op Facebook gezet, zodat de 'vrienden' kunnen zien wat voor mooie gerechten ze voorgeschoteld krijgen, maar de onderlinge communicatie aan tafel is ver te zoeken. Dus deze mensen converseren wel maar niet met elkaar. Met dit voorbeeld zie je dat we met de communicatiegolf van de afgelopen 15 jaar nog in de Middeleeuwen zitten. We hebben allemaal middelen om van alles tegen de 'wereld' te vertellen, maar vallen daarbij stil tegen elkaar.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140111mijmeringErgens begin jaren negentig raakte het internet populair. Het internet was toegankelijk met behulp van een PC. Voor velen was deze PC ook de eerste die ze gekocht hebben. Gestimuleerd door de overheid werden er fiscaal gunstige PC-privéprojecten gestart door bedrijven en zo raakte het grootste deel van de werkende mens in de ban van de digitale wereld. De eerste PC’s waren nog niet verbonden met internet. Het telefoonnetwerk was de drager van de verbinding en was destijds nog helemaal niet ingericht om relatief snel berichten uit te wisselen. Het was bovendien duur, want je moest per tijdseenheid afrekenen. En het aansluiten van een PC op het telefoonnetwerk was aanvankelijk ook nogal wat geknutsel. Op enig moment eind jaren 90 kwam ISDN ter beschikking. ISDN werd vooral opgepikt door bedrijven en early adopters, zoals ik. Hiermee kon je 5x zo snel verbinding maken dan met de traditionele analoge telefoonlijn. Maar ISDN was ook een tussenoplossing. ADSL en de kabel gingen concurreren op de internetverbinding en een derde optie: glasvezel komt hier nog bij. Het is een strijd om de bandbreedte. Lange tijd was koper de beperking, dus waren er maximale bandbreedtecapaciteiten beschikbaar.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

140102mijmeringIn mijn beleving lijkt onze maatschappij meer moraliserend geworden. Aan de ene kant zie je dat excessen toenemen en aan de andere kant staan dan hier weer allerlei sancties tegenover, die het gedrag moeten beteugelen. Neem nu het drankverbod voor 16 en 17 jarigen. Drinken is van alle tijden. Wij deden het ook, maar de middelen ontbraken ons simpelweg om heel veel te drinken en om te gaan comazuipen. Bovendien moesten we veel meer moeite doen om elkaar te vinden dan tegenwoordig. De jongeren vinden elkaar nu supersnel door het gebruik van elektronische berichten en social media. Ze kunnen zich dus beter organiseren om goedkoop een bacchanaal op te zetten. Ouders hebben er relatief weinig grip op, omdat ze een lichtjaar achter lopen ten opzichte van hun kinderen, waar het om effectief inzetten van de smartphones en internet gaat.

COLUMNS
 
Sinds 1 januari 2000 maak ik columns onder de naam 'mijmeringen'. Mijn columns gaan over wat in mij opkomt of wat me bezighoudt. De mijmeringen werden tot 2007 voorgelezen op Radio 0162, de Dongense radio. Van 2007-2010 kon je de mijmeringen horen via Omroep Dongen, de podcastopvolger van Radio 0162. Sinds 2010 publiceerde ik de columns ook bij DongenHomespot. In april 2016 besloot ik ook het inspreken van de mijmeringen te filmen. In 2022 ben ik overgestapt naar Dongen.Nieuws, vanwege het beëindigen van DongenHomespot. Ik heb besloten om de columns niet meer te filmen en ben weer teruggegaan naar de podcast. 
 
Rinus Krijnen

Facebook

youtube

twitter

Instagram


....And then one day you find ten years have got behind you.

No one told you when to run, you missed the starting gun (Pink Floyd