MIJMERINGEN

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

210226MijmeringElk jaar krijg je aan het einde van februari via de digitale weg je gemeentelijke belastingoverzicht. De belasting wordt geïnd op basis van de WOZ waarde. De WOZ-waarde komt uit de lucht vallen en is in 5 jaar zo’n 30% gestegen. Waardering Onroerende Zaken is de verklaring van de DLA, de drieletterige afkorting. Het is een beetje schimmig hoe deze waarde wordt vastgesteld. Er is geen taxateur langs gekomen. De huiswaarde wordt vastgesteld op basis van een algoritme vanuit data uit bestaande bronnen zoals het kadaster en de ‘markt’. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de ligging. En wat je op de aanslag aantreft is de waarde van dik een jaar geleden. In mijn geval was de waarde in 1 jaar – dus van 1-1-2019 en 1-1-2020 bijna 9% gestegen.

Daarentegen was de grondslag wel met hetzelfde percentage verlaagd, waardoor ik netto voor gemeentelijke lasten, zoals belasting, afvalstoffen- en rioolheffing, plus de waterschapsbelasting iets meer dan 100 euro per jaar meer moet betalen dan het jaar ervoor.

De belasting zelf is niet gestegen. Voor de gemeente is de WOZ een belangrijke bron van inkomsten, naast de leges. Aan de WOZ waarde wordt best veel opgehangen, want ook fiscaal wordt deze waarde gebruikt als basis voor eigenaarsforfait, maar ook bij erf- of schenkbelasting.
Hoewel de stijging in mijn geval significant is -zo’n 9%- zou ik zwaar teleurgesteld zijn als de WOZ-waarde de opbrengst bij verkoop van mijn huis zou zijn. Makelaars beweren dat je ruim boven de WOZ-waarde kunt verkopen en kopen, maar het wordt toch even lastig uitleggen bij een hypotheekgesprek als blijkt dat je bovenop de WOZ-waarde je huis wil financieren. Omdat de WOZ-waarde minimaal een jaar geleden is vastgesteld kan het zomaar zijn dat de huizen 10% duurder zijn geworden. Daar spelen de makelaars op in. Het is zelfs al zo gek dat de aangegeven verkoopprijs in de praktijk een vanaf-prijs is geworden. Dat moet je in een gewone winkel eens wagen.
Logisch als zo’n waarde vanuit een algoritme wordt bepaald, dat mensen twijfels hebben over de correctheid. Op het aanslagbiljet wordt op de eerste pagina al gewezen dat je bezwaar kunt maken.

Wat heeft bezwaar maken voor zin? De WOZ-waarde wordt dan opnieuw vastgesteld en als je geluk hebt gaat dit kosteloos plaatsvinden. En wat heb je dan bereikt? In zo’n geval ga je dan voor dit jaar iets minder aan gemeentelijke heffingen betalen. Dat levert je wellicht een paar tientjes op dit jaar. Maar wil je het huis verkopen dan is juist een hoge WOZ-waarde weer beter. Het is dus maar de vraag of het slim is bezwaar aan te tekenen. Ik denk dat 99% van de aanvragers voor herziening van de waarde dit willen om deze waarde te verlagen. Als je geluk hebt lukt het je om de grondslag te verlagen. Maar omdat dit zowat de enige variabele inkomstenbron is van de gemeente betekent een verlaging dus ook dat de gemeente minder inkomsten krijgt. Als je net als wij in een failliet dorp woont, zou het weleens zo kunnen zijn dat bij al te veel succesvolle WOZ-verlagingen de gemeente bijvoorbeeld de onkruidbestrijding van de straten niet meer kan betalen. Dank dus aan de WOZ-verlagers van vorig jaar, want het onkruid stond vorig jaar in de straten tot op kniehoogte.
Direct gevolg van minder inkomsten en stijgende kosten is dat in het volgende belastingjaar -naast de verhoging van de WOZ-waarde- ook de grondslag voor de belastingberekening naar boven wordt bijgesteld. Dan heb je veel moeite gedaan om je WOZ-waarde te drukken om minder te hoeven betalen en wordt dit weer gecompenseerd in het volgende jaar. Daar schiet je dus niet veel mee op, behalve een hoop geregel.

Ik pleit er niet voor om geen bezwaar te maken als er werkelijk grote verschillen zijn. Maar besef wel dat het effect maar tijdelijk is.
Want inkomsten zullen toch gegenereerd worden, hoe hard je ook protesteert.

COLUMNS
 
Sinds 1 januari 2000 maak ik columns onder de naam 'mijmeringen'. Mijn columns gaan over wat in mij opkomt of wat me bezighoudt. De mijmeringen werden tot 2007 voorgelezen op Radio 0162, de Dongense radio. Van 2007-2010 kon je de mijmeringen horen via Omroep Dongen, de podcastopvolger van Radio 0162. Sinds 2010 publiceerde ik de columns ook bij DongenHomespot. In april 2016 besloot ik ook het inspreken van de mijmeringen te filmen. In 2022 ben ik overgestapt naar Dongen.Nieuws, vanwege het beëindigen van DongenHomespot. Ik heb besloten om de columns niet meer te filmen en ben weer teruggegaan naar de podcast. 
 
Rinus Krijnen

Facebook

youtube

twitter

Instagram


....And then one day you find ten years have got behind you.

No one told you when to run, you missed the starting gun (Pink Floyd